B L O G

Gescheiden in 2020? Let bij een lijfrente dan extra goed op bij je aangifte IB!

mediationenscheiding.nl-2020lijfrente-afbeelding01

Geschreven door: Jan

Jan is jurist en psycholoog. Werkzaam als relatietherapeut - mediator - scheidingsspecialist. Gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van vechtscheidingen.

15 februari 2021

Gescheiden in 2020? Let bij een lijfrente dan extra goed op bij je aangifte IB!

Ben je in 2020 gescheiden en had jij of je ex-partner een lijfrente? Dan is deze meestal meegenomen in de verdeling of verrekening van het vermogen. Je bent dan verplicht om in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag als inkomen bij te tellen of je kunt een bedrag in aftrek brengen. Voor je ex-partner geldt het tegenovergestelde. Dit heeft voor jullie beiden gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Dus is het belangrijk dat dit door jullie goed in de aangifte wordt verwerkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot problemen met de Belastingdienst en/of je ex-partner leiden.

Wanneer is er recht op een aftrek en wanneer is er een verplichte bijtelling?

Als bij de scheiding de lijfrente jouw eigendom is gebleven of aan jou is overgedragen, dan heb je meestal aan de ex-partner de helft van de waarde hiervoor betaald. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat je dit aan de ex-partner betaalde bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Is de lijfrente bij je ex-partner gebleven of aan hem/haar overgedragen? Dan heb je hier meestal de helft van de waarde voor ontvangen. Fiscaal heeft dit dan weer tot gevolg dat je dit ontvangen bedrag moet aangeven als inkomen. Je betaalt hierover niet alleen inkomstenbelasting, maar mogelijk ook inkomensafhankelijke premie ZVW. Dit is afhankelijk van je totale inkomen. Let op: dit bedrag is anders, als in het verleden niet alle premies of inlegbedragen van de lijfrente fiscaal bij de aangifte inkomstenbelasting zijn afgetrokken.

Aftrekken of bijtellen in de aangifte inkomstenbelasting

Als je een bedrag kunt aftrekken, dan vul je deze in je aangifte inkomstenbelasting in onder de post “uitgaven voor een onderhoudsverplichting”. Als je een bedrag als inkomen moet bijtellen, dan vul je dit echter in onder de rubriek “periodieke uitkeringen en verstrekkingen”.

mediationenscheiding.nl-2020lijfrente-afbeelding02

Wat te doen als er een belastinglatentie is toegepast

Omdat de lijfrente een bruto waarde heeft (want er moet in de toekomst nog belasting over worden betaald), wordt bij de bepaling van de waarde bij de scheiding vaak een zogenoemde IB-latentie in mindering gebracht. De bruto waarde wordt hierdoor als het ware al fictief netto gemaakt. Ook dan moet er de helft van deze fictieve netto waarde in de aangifte als ontvangen inkomen worden aangegeven of heb je recht op het aftrekken van dit bedrag. De verlaging van de waarde door de IB-latentie voorkomt dit niet. Hierdoor ontstaat er echter een oneerlijke situatie tussen jou en je ex-partner. Bij het doen van de aangifte kan dit in onderling overleg en met deskundige hulp vaak nog worden opgelost.

Een voorbeeld van wel en geen gebruik van latentie

Barbara en Wim zijn in 2020 gescheiden. De lijfrente van Wim (bruto waarde van 10.000 euro en de premie werd reeds volledig afgetrokken) is in de verdeling van het vermogen van Wim gebleven. Barbara heeft hiervoor 5.000 euro ontvangen. Eigenlijk betaalt Wim te veel aan Barbara; Wim houdt 10.000 euro bruto en betaalt Barbara 5.000 euro netto. Om dit te compenseren mag Wim in de aangifte inkomstenbelasting 2020 5.000 euro aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Barbara moet dit zelfde bedrag als ontvangen periodieke uitkering en verstrekking aangeven.

Als Wim en Barbara bij de scheiding een IB-latentie hebben toegepast (bijvoorbeeld 30% zodat de waarde na latentie geen 10.000 euro maar 7.000 euro is), heeft Barbara van Wim 3.500 euro ontvangen. Ook nu mag Wim het betaalde bedrag in zijn aangifte inkomstenbelasting aftrekken en moet Barbara inkomstenbelasting over 3.500 euro betalen. Dit is voor Wim dubbel voordeel (1.500 euro minder betaald door de latentie en bovendien nog een teruggaaf inkomstenbelasting over 3.500 euro), maar voor Barbara dubbel nadeel (1.500 euro minder ontvangen door de latentie en ook nog eens inkomstenbelasting te betalen over 3.500 euro). Met deskundige hulp kan dit bij het doen van de aangifte vaak nog worden opgelost.

Heb je een lijfrente door afkoop partneralimentatie of pensioenverrekening?

Krijg je maandelijks lijfrente uitkeringen omdat de partneralimentatie is afgekocht? Of is het pensioen van je ex-partner verrekend? Dan is op deze uitkering de loonbelasting al in mindering gebracht. Je ontvangt dan van je verzekeraar of bank een jaaropgaaf. De gegevens daaruit kunt je invullen in je aangifte inkomstenbelasting onder “periodieke uitkeringen en verstrekkingen”.

Heb je met je bestaande lijfrente de te betalen partneralimentatie afgekocht of is je pensioen verrekend, dan heb je meestal geen recht op aftrek. Alleen als je in het verleden niet alle premies of ingelegde bedragen van je lijfrente hebt afgetrokken, is dit voor een (evenredig) deel van het bedrag wel het geval.

Meer weten?

Heb je vragen over de verwerking van de fiscale gevolgen van de lijfrente en uw scheiding? Onze specialisten helpen je hier graag mee. 

Wil je meer lezen over relaties, mediation of scheiden? Schrijf je hier dan in voor onze Nieuwsbrief. Dan blijf je helemaal uptodate.

4 + 3 =

Gratis en vrijblijvende adviesafspraak:

Wil je een vrijblijvende en gratis eerste afspraak maken? Met direct advies, afgestemd op jouw eigen specifieke situatie? Bel of whatsapp dan met 06 2128 0000 voor een afspraak.

Telefonisch of videobellen dagelijks Vragenuurtje:

Gratis elke dag een vragenuurtje over relatieproblemen of echtscheiding.
Klik HIER voor meer informatie.

Meer artikelen in de categorie Belastingen:

Lees HIER meer artikelen in de categorie Belastingen.

De laatste 12 artikelen uit ons blog:

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.