B L O G

De grootste misverstanden over partneralimentatie

mediationenscheiding.nl-partneralimentatie misverstanden
Geschreven door: Jan
Jan is jurist en psycholoog. Werkzaam als relatietherapeut - mediator - scheidingsspecialist. Gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van vechtscheidingen.
2 juni 2022

De grootste misverstanden over partneralimentatie

Wanneer mensen, met of zonder kinderen gaan scheiden, moet er vaak alimentatie worden betaald. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Opvallend is dat er veel misverstanden bestaan over partneralimentatie.

Weet je bijvoorbeeld hoe het zit met partneralimentatie en overspel? Of hoe de partneralimentatie berekend wordt? Het blijkt dat er maar weinig mensen zijn die het fijne weten van partneralimentatie.

Lees hieronder over:
1. Is partneralimentatie verplicht?
2. De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt vast
3. Partneralimentatie geldt alleen bij een scheiding
4. Er is altijd recht op alimentatie
5. Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie
6. Afzien van alimentatie is altijd definitief
7. Afzien van alimentatie heeft geen gevolgen
8. Even veel mannen als vrouwen betalen partneralimentatie
9. Partneralimentatie is niet aftrekbaar
10. Ik kan weigeren om partneralimentatie te betalen
11. Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen
12. Het bedrag voor partneralimentatie verandert nooit
13. Partneralimentatie kun je altijd afkopen
14. De alimentatieontvanger kan thuis gaan zitten met de benen omhoog
15. Zodra mijn ex een nieuwe relatie heeft, hoef ik geen alimentatie meer te betalen
16. De partneralimentatie eindigt bij de pensioenleeftijd
en
– Het belang van een echtscheidingsspecialist voor de partneralimentatie
– Berekening van alimentatie is maatwerk
– Juridische creativiteit is noodzakelijk voor een optimale oplossing

1. Is partneralimentatie verplicht?

In principe is partneralimentatie verplicht zodra er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Echter houdt een rechter altijd rekening met de zogeheten behoefte en draagkracht.

Behoefte – heb je de partneralimentatie echt nodig?
Draagkracht – is het inkomen hoog genoeg om partneralimentatie te kunnen betalen? Kortom: de rechter kijkt naar de financiële situatie van zowel de alimentatieontvanger als alimentatiebetaler.

Bij de behoefte wordt gekeken hoe de financiële situatie van jullie gezin was vóór de scheiding. Wat was jullie netto besteedbaar gezinsinkomen? En wat gebeurt er met het inkomen van de minst-verdienende ex-partner na de scheiding? Als basisregel wordt ervan uitgegaan dat je na de scheiding ongeveer 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen nodig hebt om rond het hetzelfde welstandsniveau te blijven. Ga je na je scheiding ineens meer verdienen? Dan kan het zo zijn dat de partneralimentatieplicht vervalt.

Bij de draagkracht wordt gekeken of de partner die het meest verdient de draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Kortom: houdt hij of zij genoeg geld over om zelf van te kunnen leven? Bovendien gaat kinderalimentatie altijd voor op partneralimentatie. Pas als er in het levensonderhoud van de kinderen is voorzien, wordt er gekeken of er ruimte is voor partneralimentatie. Deze regel is in het leven geroepen omdat kinderen écht niet voor zichzelf kunnen zorgen.

2. De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt vast

De periode dat iemand recht heeft op alimentatie is van verschillende factoren afhankelijk. Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk. De rechtbank kan altijd beslissen om de duur van de partneralimentatie te verlengen of verkorten. Dit gebeurt o.a. vaak bij veranderde omstandigheden.

De regels over hoe lang je partneralimentatie moet betalen zijn sinds 1 januari 2020 veranderd en gelden er nieuwe regels:

a. Alimentatie is bepaald of afgesproken na 1 januari 2020:

 • De partneralimentatie duurt maximaal 5 jaar.
 • Duurde de huwelijk minder dan 10 jaar? Dan betaal je helft van de tijd dat je huwelijk duurde. Was je bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd, dan betaal je 3 jaar lang partneralimentatie.

Drie uitzonderingen:

 • Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.
 • Heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd én krijgt de ontvanger van de alimentatie binnen 10 jaar AOW? Dan vervalt de partneralimentatie zodra je ex-partner AOW ontvangt.
 • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970, duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar én krijg je over meer dan 10 jaar AOW? Dan betaal je 10 jaar partneralimentatie.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

b. Alimentatie is bepaald of afgesproken tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020:

 • Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Ook dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar? Dan betaal je net zolang alimentatie als jullie huwelijk duurde.

c. Alimentatie is bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994
De betalingsduur van de alimentatie is dan geheel afhankelijk van wat je met je ex-partner en de rechter hebt afgesproken. Als er niets is afgesproken, dan geldt er in principe geen uiterste termijn. Je kunt bij de rechter vragen of de partneralimentatie beëindigd kan worden. Komt de minstverdienende partner daardoor in de financiële problemen? Dan kan hij of zij een verzoek indienen bij de rechter om de alimentatieperiode te verlengen. De afspraken hierover kun je opnemen in een echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Wil je iets laten wijzigen in de partneralimentatie? En kom je er onderling niet uit? Ook niet met de hulp van een echtscheidingsspecialist? Dan kun je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hiervoor heb je een advocaat nodig. De advocaten van mediationenscheiding.nl kunnen dit voor je verzorgen.

3. Partneralimentatie geldt alleen bij een scheiding

Het recht op partneralimentatie bestaat niet alleen als je getrouwd was. Ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap ben je verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dit geldt ook als je hebt samengewoond en in je samenlevingscontract opgenomen is opgenomen dat er bij het verbreken van de relatie een partneralimentatie moet worden betaald.

De laatste situatie is vrij uitzonderlijk. Er zijn maar weinig stellen die in een samenlevingscontract afspraken opnemen over een partneralimentatie. Toch komt het wel eens voor. Het is overigens bij een samenlevingscontract wél verplicht om alimentatie te betalen voor eventuele minderjarige kinderen.

4. Er is altijd recht op alimentatie

Je hebt niet automatisch recht op alimentatie, wanneer je gaat scheiden. Er gelden hier een aantal voorwaarden. Je hebt recht op alimentatie, maar alleen als je niet (volledig) in je eigen onderhoud kunt voorzien en je ex-partner heeft voldoende inkomen om naast eventuele kinderalimentatie ook partneralimentatie te kunnen betalen.

Eigen woning bij scheiding: hoe zit dat met de eigenwoningregeling van de Belastingdienst?

5. Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

Het is natuurlijk erg pijnlijk als je partner is vreemd gegaan.. Vreemdgaan speelt juridisch gezien echter nauwelijks een rol. Als je overspel hebt gepleegd, vervalt je recht op alimentatie normaal gesproken niet.
Sinds 1970 speelt de schuldvraag namelijk geen rol meer bij het berekenen van de partneralimentatie.
Stel: partner A gaat vreemd tijdens het huwelijk. Het hart van partner B is daardoor gebroken. Partner B heeft geen vertrouwen meer in de relatie en wil scheiden. Omdat partner A minder verdient dan partner B, moet partner B partneralimentatie betalen aan partner A.

Uitzonderingen:
In extreme gevallen kan het voorkomen dat de schuldvraag wél meetelt in de verdeling van de partneralimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de ene partner de andere partner jarenlang (mentaal) mishandeld heeft.

6. Afzien van alimentatie is altijd definitief

In sommige gevallen kan de alimentatiegerechtigde afzien van alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige een aantal schulden op zich heeft genomen. De persoon die normaal gesproken recht had op alimentatie, kan in sommige gevallen later alsnog alimentatie afdwingen.

7. Afzien van alimentatie heeft geen gevolgen

Als de degene die recht heeft op alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft dit gevolgen voor de alimentatieplichtige. De gemeente kan de alimentatieplichtige hiervoor aansprakelijk stellen, waardoor hij of zij voor de kosten moet opdraaien.

8. Even veel mannen als vrouwen betalen partneralimentatie

Het percentage mannen en vrouwen die alimentatie aan de ex-partner betaalt, loopt sterk uiteen. Er zijn meer mannen die alimentatie betalen dan vrouwen.

Er wordt bij de verdeling van de partneralimentatie niet gekeken naar geslacht. Wel wordt er gekeken wie het meest verdient. Omdat vrouwen vaak parttime werken en/of voor de kinderen zorgen, verdienen zij minder dan de man. Er zijn ook genoeg situaties waarin het juist voorkomt dat de vrouw meer verdient dan de man. In dat geval moet de vrouw partneralimentatie betalen aan de man.

9. Partneralimentatie is niet aftrekbaar

Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. Partneralimentatie daarentegen wel. Het wordt dan gezien als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. De hoogte van de alimentatie hoeft niet per se vastgesteld te zijn door de rechtbank. Voorwaarde is wel dat de voorlopige afspraken schriftelijk vastgesteld moeten zijn en beide partijen hiervoor hebben getekend.

Betaal je partneralimentatie, of ontvang je alimentatie? Dan is het goed om te weten dat dit gevolgen heeft voor je belastingzaken.

De betaler van de alimentatie kan de hoogte van de alimentatie aftrekken van de belasting. Vergelijk het een beetje met een hypotheekrenteaftrek. Je krijgt dus een gedeelte van de betaalde partneralimentatie terug. Deze aftrek wordt momenteel afgebouwd naar 37,05% in 2023.

De ontvanger moet juist belasting betalen over de ontvangen alimentatie. De belastingdienst ziet dit immers als inkomen en dus moet er inkomstenbelasting en premie ZVW over betaald worden. Omdat de alimentatie meetelt voor het inkomen, kan dit gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget.

Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Dan kan het slim zijn om een voorlopige aangifte te doen. Als betaler van de alimentatie krijg je maandelijks alvast een belastingteruggave en als ontvanger betaal je maandelijks de belasting zodat je niet in één keer een groot bedrag moet betalen.

mediationenscheiding.nl-partneralimentatie misverstanden

10. Ik kan weigeren om partneralimentatie te betalen

Als je volgens de wettelijke eisen verplicht bent tot het betalen van een partneralimentatie kun je dit niet weigeren. Tenzij je kunt aantonen dat je onvoldoende draagkracht hebt om de alimentatie te betalen, ben je strafbaar als je dit niet doet. In het ergste geval kun je door de rechter zware straffen opgelegd krijgen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een ex-partner de partneralimentatie niet of niet op tijd betaalt. Het is altijd slim om je ex hier eerst persoonlijk van op de hoogte te brengen en hem/haar alsnog de gelegenheid te geven om te betalen. Als je ex-partner weigert te betalen, kun je het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder inschakelen om de alimentatiebedragen voor jou te incasseren. Het is dan wel noodzakelijk dat alle afspraken over de alimentatie schriftelijk zijn vastgelegd.

11. Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen

De alimentatie wordt berekend op basis van een aantal factoren. Een belangrijke factor is het inkomen van de ontvangende persoon. Daarnaast wordt echter ook naar andere zaken gekeken, zoals de behoefte van de alimentatiegerechtigde (is er wel financiële ondersteuning nodig?) of de draagkracht van degene die alimentatie gaat betalen.

Hoeveel alimentatie je krijgt, heeft te maken met je behoefte en dat wat je ex-partner kan opbrengen (draagkracht). Een alimentatiebehoefte ontstaat als je zelf niet voldoende inkomsten hebt en deze ook niet kunt verkrijgen. Eerst stel je het bedrag vast voor kinderalimentatie. Daarna volgt partneralimentatie. Dan moet de betalende partner nog wel voldoende draagkracht over hebben om ook partneralimentatie te kunnen betalen.

Ook bij het berekenen van alimentatie zijn er dus regels. Partneralimentatie berekenen gebeurt aan de hand van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het inkomen van de ontvanger, maar ook de draagkracht van de gever.
Met andere woorden: de betalende partner moet genoeg verdienen om ook zelf nog in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien.
Omdat partneralimentatie bruto wordt uitgekeerd, lijkt het bedrag bovendien hoger dan het daadwerkelijk is. Als betalende partner krijg je namelijk een teruggave van de belasting.

12. Het bedrag voor partneralimentatie verandert nooit

De hoogte van partneralimentatie is in de basis afhankelijk van de inkomensgegevens ten tijde van de scheiding. Het bedrag kan echter worden herzien zodra er wijzigingen in het inkomen of de draagkracht optreedt.

Voor de alimentatiebetaler kan er een verandering optreden in de hoogte van de partneralimentatie als:

 • Hij/zij werkloos wordt.
 • Hij/zij arbeidsongeschikt raakt.
 • Hij/zij een kind of kinderen krijgt.
 • Zijn/haar inkomen stijgt of daalt.

Voor de alimentatieontvanger kan er een verandering optreden in de hoogte van de partneralimentatie als:

 • Zijn/haar inkomen stijgt.
 • Hij/zij opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.
 • De betalende ex-partner komt te overlijden.

Bovendien wordt de partneralimentatie ieder jaar met een percentage verhoogd. Dit percentage is gekoppeld aan de gemiddelde jaarlijkse stijging van lonen. Je kunt met je ex-partner afspreken dat je deze verhoging niet hoeft te betalen. Dit moet dan echter wel zijn vastgelegd ten tijde dat de afspraken over de partneralimentatie werden gemaakt.

13. Partneralimentatie kun je altijd afkopen

Sommige ex-partners vinden het niet fijn om nog jarenlang financieel afhankelijk van elkaar te zijn. In onderling overleg (dus niet altijd!) kan er daarom gekozen worden voor het afkopen van de partneralimentatie. Dit houdt in dat kan worden afgezien van partneralimentatie in ruil voor een geldbedrag ineens of voor een hoger vermogen bij de vermogensverdeling, bijvoorbeeld de overwaarde van de woning.

Het is slim om je goed te verdiepen in het afkopen van partneralimentatie omdat hier veel fiscale haken en ogen aan zitten. Laat je daarom altijd adviseren door een echtscheidingsspecialist zoals mediationenscheiding.nl die meekijkt naar jullie situatie.

Voordelen afkopen partneralimentatie:

 • De betalende partner is in één klap van alle verplichtingen af.
 • Omdat de ontvangende partner in één keer een groot geldbedrag krijgt, gaat deze vaak akkoord met een lager bedrag dan dat de betalende partner kwijt zou zijn als hij/zij jarenlang zou betalen.
 • Wijzigingen in de alimentatie zijn niet meer mogelijk. De ontvangende partner kan dus ook nooit meer een verzoek indienen tot verhoging van de partneralimentatie.

Nadelen afkopen partneralimentatie:

 • Als de ontvangende partner kort na de scheiding hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of komt te overlijden, komt normaliter de plicht tot het betalen van partneralimentatie te vervallen. Omdat je dit recht al hebt afgekocht, heb je in feite teveel betaald.
 • Datzelfde geldt wanneer zijn/haar inkomen positief verandert. Zoals bij een goedbetaalde baan, het winnen van een loterij of het ontvangen van een grote erfenis. Normaal zou je mogen stoppen met het betalen van de alimentatie of zou het alimentatiebedrag lager worden. In feite heb je dus teveel betaald.
 • Als de betalende partner kort na de scheiding komt te overlijden, heeft hij meer partneralimentatie betaald dan hij gedaan zou hebben als de alimentatie niet was afgekocht. Dat betekent dat hij/zij dus minder geld te verdelen heeft onder zijn/haar erfgenamen.
mediationenscheiding.nl-partneralimentatie misverstanden

14. De alimentatieontvanger kan thuis gaan zitten met de benen omhoog

Dit is absoluut niet zo! De hoogte van de alimentatie verandert namelijk wanneer de ontvangende partij zelf meer gaat verdienen. Het zou daarom wel heel makkelijk zijn om maar geen baan te zoeken om zo de alimentatie te kunnen blijven ontvangen. Als blijkt dat de ontvangende partner kán werken maar dat niet doet, wordt de partneralimentatie gekort met het bedrag dat hij/zij verdiend zou kunnen hebben met een baan. Er wordt bij het vaststellen van alimentatie dus ook gekeken naar de zogenoemde ‘verdiencapaciteit’ van de alimentatiegerechtigde.

15. Zodra mijn ex een nieuwe relatie heeft, hoef ik geen alimentatie meer te betalen

Dit is niet waar. Alleen als je ex-partner opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, komt de alimentatieplicht te vervallen.

16. De partneralimentatie eindigt bij de pensioenleeftijd

Ook dit is niet waar. Ook na het pensioen loopt de partneralimentatie gewoon door. Omdat inkomens vaak wijzigingen tijdens een pensioen, moet de hoogte van de alimentatie vaak wel worden aangepast naar de nieuwe situatie.

– Het belang van een echtscheidingsspecialist voor de partneralimentatie

Partneralimentatie is één van de aspecten van een scheiding die de meeste conflicten oplevert. Beide partners willen er immers financieel warmpjes bijzitten na de scheiding. Vooral bij een vechtscheiding gunnen de (ex)-partners elkaar geen cent meer. Het kan dan ontzettend moeilijk zijn om afspraken te maken over alimentatie.

Als het om partneralimentatie gaat zijn er vaak zorgen bij beide partijen. De partner die alimentatie gaat betalen is vaak bezorgd dat de alimentatie zo hoog is, dat hij/zij zelf niet meer rond kan komen. De partner die de alimentatie ontvangt is bang om er financieel op achteruit te gaan na de scheiding. Mediation kan jullie helpen om alle afspraken omtrent scheiden helder te krijgen en dit ook op papier te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de komende jaren. Door hier op voorhand al afspraken over te maken, scheelt dat veel onrust in de toekomst.

Bij mediation wordt bovendien gekeken naar de (financiële) belangen van beide partners. Er worden dus op een eerlijke manier afspraken gemaakt. Kies je voor een advocaat in plaats van mediation? Dan krijg je een situatie waarin twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. Niet alleen duurt het dan langer voordat de scheiding rond is, het kost bovendien meer geld.

Alles rondom partneralimentatie goed regelen? Mediationenscheiding.nl helpt jullie verder.

Mediationenscheiding.nl verzorgt mediation en financieel, fiscaal en juridisch advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld de kinderen, jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het geven van advies over verzekeringen, testament, voogdij, pensioen, kinderalimentatie, partneralimentatie en meer. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij mediationenscheiding.nl vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

– Berekening van alimentatie is maatwerk

Het maken van een officiële TREMA-alimentatieberekening voor kinderalimentatie en/of partneralimentatie zoals de rechtbanken doen, is werk voor speciaal opgeleide financiële scheidingsspecialisten. Het berekenen van de partneralimentatie is een complex vraagstuk. Want hoe bereken je hoe groot iemands behoefte of draagkracht precies is? Het is daarom verstandig om een echtscheidingsspecialist in te schakelen om jullie te helpen bij het berekenen van de partneralimentatie. Wij gebruiken voor deze berekeningen dezelfde software als de rechtbanken gebruiken (een soort van zeer uitgebreid ‘belastingaangifte-programma’) en hebben ook dezelfde gebruikersopleidingen gevolgd. Hierdoor zijn er nooit discussies over onze berekeningen.

– Juridische creativiteit is noodzakelijk voor een optimale oplossing

Om onze cliënten goed te kunnen adviseren over hun wensen ten aanzien van de kinderalimentatie en de partneralimentatie, is een diepgaande financiële, fiscale en juridische kennis vereist. Wij hebben dat. Daarmee lukt het in alle gevallen om creatieve oplossingen aan te dragen voor de specifieke wensen van stellen die gaan scheiden. Bijvoorbeeld voor ondernemers die hun ex-partner moeten uitkopen en daarbij de continuïteit van hun bedrijf dreigen te verliezen. Als je in spreektaal je wensen ten aanzien van alimentatie aan ons voorlegt, kunnen wij dat financieel, fiscaal en juridisch beoordelen en een passende oplossing aanbieden die aan alle eisen voldoet en ook door de rechtbank en fiscus wordt aanvaard. Ook deze werkzaamheden zijn inbegrepen in ons all-in vaste prijs scheidingspakket.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

Neem gerust contact met ons op!

Wil je meer weten over relaties, mediation, scheiden en kinderen?
Of heb je vragen? Bel of whatsapp ons dan via 06 2128 0000 of 030 205 6666 of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Gratis en vrijblijvende adviesafspraak:

Wil je een vrijblijvende en gratis eerste afspraak maken? Met direct advies, afgestemd op jouw eigen specifieke situatie? Bel of whatsapp dan met 06 2128 0000 of 030 205 6666 voor een afspraak.

Telefonisch of videobellen dagelijks Vragenuurtje:

Gratis elke dag een vragenuurtje over relatieproblemen of echtscheiding.
Klik HIER voor meer informatie.

Meer artikelen in de categorie Partneralimentatie:

Lees HIER meer artikelen in de categorie Partneralimentatie.

Wil je meer lezen over relaties, mediation of scheiden? Schrijf je hier dan in voor onze Nieuwsbrief. Dan blijf je helemaal uptodate.

11 + 11 =

De laatste 12 artikelen uit ons blog:

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.