Onze expertise…

Alle specialistische kennis onder één dak. Waarmee kunnen we je helpen?

Wij bieden je alle specialistische kennis onder één dak. Voor alle relationele, juridische, fiscale en financiële vragen kun je bij ons terecht.

MediationEnScheiding.nl is een ware echtscheidingsspecialist. Voor een uitgebreid overzicht van onze diensten klik je hieronder.

Onze expertise

wat wij voor je kunnen doen
vóór de scheiding

wat wij voor je kunnen doen
ín de scheidingsprocedure

wat wij voor je kunnen doen
de scheiding

Wat wij voor je kunnen doen
vóór de scheiding

Mediation

Lees Verder

Klik HIER voor meer informatie over mediation oftewel bemiddeling.

Voorlichting

Lees Verder

Naast Mediation kunnen wij je uitgebreid voorlichten over de scheidingsprocedure; hoe dit precies in zijn werk gaat, wat de kosten in jullie specifieke financiële situatie zijn en over de gevolgen van een scheiding voor de partners en eventuele kinderen. Op mentaal, praktisch, financieel, fiscaal en woning gebied.

Begeleiding

Lees Verder

In de aanloop naar de scheiding kunnen wij jullie bij elke te nemen stap begeleiden. Voor de kinderen bieden we kindergesprekken aan om ook hen specifiek te begeleiden en voor te bereiden op de aanstaande scheiding en de wijzigingen die dit op alle gebieden met zich mee brengt.

Wat wij voor je kunnen doen ín de scheidingsprocedure

Je ontzorgen !

Lees Verder

Ontzorgd scheiden

Het is heel veel dat er op je afkomt en jammer genoeg bestaat er niet zoiets als ‘zorgeloos scheiden’. Wat wel bestaat is ‘ontzorgd scheiden’. Dat is waar wij ons met hart en ziel voor inspannen.

Als familiemediator en Kindbehartiger zetten wij ons ervoor in om een gezin tijdens de scheiding zo te begeleiden dat alles op de juiste manier en op het goede moment aan bod komt. Dat betekent dat er 

– tijd en ruimte is voor de emoties

– noodzakelijke zakelijke afspraken op papier gezet worden

– samen nagedacht wordt over de omgang met ‘de buitenwereld’ nu en in de toekomst.

Daarnaast besteden wij ruim aandacht aan de kinderen. Hoe gaat het met ze? Zijn ze al op de hoogte van de aanstaande veranderingen of moet dat nog gebeuren? Wat vinden ze en wat willen ze? Wij helpen ouders om na te denken over deze onderwerpen en als er behoefte aan is voeren wij de kindgesprekken.

Éénzijdige scheiding

Lees Verder

Zijn jullie het samen niet eens over de scheiding of over de zaken die daarbij geregeld moeten worden, dan kun je eenzijdig de echtscheiding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. In dat geval dient ieder van jullie een eigen advocaat te nemen. In dat geval kunnen wij als Mediation En Scheiding slechts 1 persoon vertegenwoordigen.

Stappenplan echtscheiding op eenzijdig verzoek

Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

Stap 1: Een verzoekschrift indienen

Je begint de scheidingsprocedure met een verzoekschrift, waarin je de scheiding aanvraagt. Wij sturen je verzoekschrift naar de rechtbank. In het verzoekschrift kun je ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere zaken, zoals vaststelling van kinder- en partneralimentatie en de wijze waarop de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden. Dit worden nevenvoorzieningen genoemd. Heb je een minderjarig kind, dan moet je met je partner een ouderschapsplan hebben opgesteld, dat onze advocaat tegelijk met het verzoekschrift indient.

Stap 2: Een verweerschrift indienen

Heeft je partner een verzoekschrift ingediend, waar je het niet mee eens bent, dan kun je een verweerschrift bij de rechtbank indienen via onze advocaat. Dit moet gebeuren binnen 6 weken, tenzij de rechter beslist dat deze termijn te kort is. Wanneer je het niet eens bent met de echtscheiding op zich, dan kun je dit aangeven in het verweerschrift. Maar de rechter zal hier in de meeste gevallen niet op ingaan. Als een van de partners wil scheiden, is dat voor de rechter voldoende om de echtscheiding uit te uitspreken. Je kunt in een verweerschrift ook bezwaar maken tegen de gevraagde nevenvoorzieningen. Bijvoorbeeld tegen de gevraagde kinder- en/of partneralimentatie. En in het verweerschrift kun je bovendien zelf om nevenvoorzieningen vragen.

Stap 3: De zitting

Als de rechtbank over alle stukken beschikt, stelt de rechter een datum voor behandeling vast. Je krijgt hiervan bericht via onze advocaat. Je doet er goed aan om zelf – samen met onze advocaat – op deze zitting aanwezig te zijn. De rechter zal je mogelijk vragen willen stellen. Ook zal de rechter onze advocaat in de gelegenheid stellen om de ingediende stukken nader toe te lichten.

Stap 4: De beslissing

Op de zitting zal de rechter geen uitspraak doen. Dit doet hij/zij pas na afloop van de zitting. Meestal stuurt de rechter na vier weken de beslissing naar onze advocaat. Je hoeft daarvoor dus niet terug te komen naar de rechtbank.

Stap 5: Hoger beroep

Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtbank, dan kunt je binnen drie maanden in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal de zaak helemaal opnieuw behandelen. Daarna krijg je weer een uitspraak. In heel bijzondere gevallen kun je binnen drie maanden daarna nog cassatie instellen tegen de beslissing van het Gerechtshof bij de Hoge Raad.

Stap 6: De eenzijdige scheiding definitief maken

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is deze nog niet definitief. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet je binnen zes maanden naar de burgerlijke stand van de gemeente waar je ooit bent getrouwd. Daar wordt de uitspraak van de rechtbank ingeschreven in de registers. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Let op: Komen jij en je partner tijdens de procedure alsnog tot overeenstemming, dan vervalt de rest van dit stappenplan. De procedure wordt dan verder schriftelijk afgewikkeld.

Voorlopige voorziening

Lees Verder

Voorlopige voorziening
Een echtscheidingsprocedure duurt tegenwoordig vaak lang en is niet zelden complex. In sommige gevallen kunnen partijen niet wachten op de definitieve uitkomst van de echtscheidingsprocedure en moeten bepaalde belangrijke zaken snel geregeld worden. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen.

Voor en tijdens echtscheidingsprocedure
Je kunt een voorlopige voorziening vragen aan het begin van een echtscheidingsprocedure of als deze al loopt. De rechter zal je vaak al binnen enkele weken horen en vrijwel direct een beslissing nemen.

Niet alle voorzieningen zijn mogelijk
Je kunt niet iedere voorziening vragen aan de rechtbank. In de wet staat limitatief opgesomd voor welke zaken je een voorlopige voorziening kunt vragen.

Je kunt een voorlopige voorziening vragen voor:

de vraag wie er voorlopig in het huis blijft wonen;
de betaling van een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie;
de vraag bij wie een minderjarig kind voorlopig blijft wonen;
de voorlopige verdeling van de zorgtaken over de kinderen.
Voorlopige voorziening is beperkt geldig
De beslissing geldt dan als voorlopig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt.

Heeft de rechtbank de voorlopige voorziening getroffen, dan moet je de echtscheidingsprocedure wel binnen vier weken in gang zetten. Doe je dat niet, dan vervalt de voorlopige voorziening en moet je weer helemaal opnieuw beginnen.

Financieel advies

Lees Verder

Ga je scheiden, dan spelen naast alle emoties ook de financiën een grote rol. De financiële gevolgen van een echtscheiding kunnen groot zijn. Vaak is dit ook een beladen onderwerp. Gaat het over geld, dan ontstaat er al gauw een discussie. Vaak is het ook niet het onderwerp waar je graag mee bezig gaat, maar het is wel heel belangrijk voor de toekomst. We hebben de financiële en fiscale gevolgen van een scheiding daarom voor je op een rijtje gezet. Welke financiële gevolgen heeft de scheiding? Wat kost het om te scheiden? en hoe kijkt de Belastingdienst tegen een scheiding aan? En hoe zit het eigenlijk met je pensioen?

Tip:
Er zijn behoorlijk veel zaken waar je aan moet denken. We kunnen ons voorstellen dat het wat overweldigend is. Maak je niet te veel zorgen. Je kunt ons altijd vrijblijvend bellen. Wij nemen de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en geven je advies op maat.

Kosten scheiding
Een scheiding is niet gratis en kan je veel geld kosten. Je betaalt voor de mediator/advocaat, maar ook het indienen van de scheiding bij de rechtbank kost geld. Heb je een laag inkomen en kun je deze kosten zelf niet betalen, dan kun je misschien in aanmerking komen voor een toevoeging. Dit is een soort subsidie van de overheid. De overheid betaalt dan jouw advocaat- of mediatorkosten. Zelf moet je nog wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Wil jij weten of je in aanmerking kan komen voor zo’n toevoeging? Wij kunnen dit samen met jou bekijken. Neem vrijblijvend even contact met ons op, dan geven wij je advies over jouw situatie.
Klik HIER voor meer informatie.

Financiële gevolgen
Een scheiding heeft heel wat financiële gevolgen. Je inkomsten veranderen, het is de vraag of je in je huidige woning kunt blijven, het heeft gevolgen voor je pensioen en je moet uitzoeken of je recht hebt op alimentatie of dat je alimentatie moet betalen. Het is nogal wat om dit allemaal zelf uit te zoeken en op een rijtje te zetten. Het is dan ook vaak verstandig om het financiële deel van de scheiding uit handen te geven. Wij kunnen jullie daar goed bij helpen en kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden omtrent de pensioenen voor jullie op een rijtje zetten of een alimentatieberekening maken. Zo weet je zeker dat je eerlijke en haalbare afspraken maakt.

Onenigheid
Het maken van afspraken over geld is niet makkelijk. Eigenlijk hebben jullie hierin compleet tegenstrijdige belangen. Jij wil hier financieel zo goed mogelijk uit komen, maar de ex wil dat ook. Dat maakt het lastig om het eens te worden. Bij scheidingen gaan de meeste discussies dan ook over geld. Soms zorgen deze discussies ervoor dat het niet meer lukt om samen tot afspraken te komen. In dat geval kun je een eigen advocaat in de arm nemen. Deze zal voor jouw belangen opkomen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij hier zo goed mogelijk uit komt. Heb jij iemand nodig die jou hierbij kan ondersteunen? Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon die jou hierin kan bijstaan. Maar beter is om gebruik te maken van onze mediation. Klik HIER voor meer informatie over mediation.

Hulp
Soms is het lastig om precies op een rijtje te krijgen wat er nou eigenlijk geregeld moet worden. Daarom kun je bij ons terecht. Heb je vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen jou vrijblijvend verder.

Ouderschapsplan

Lees Verder

Ouderschapsplan
Wanneer je gaat scheiden en je hebt minderjarige kinderen, dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind na de scheiding.

Ouderschapsplan verplicht
Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Zonder ouderschapsplan kun je niet scheiden.

Ouderschapsplan opstellen
In het plan kun je zo veel afspraken opnemen als je wenst, maar een aantal afspraken zijn wettelijk verplicht, namelijk:

afspraken over de manier waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven;
afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen (zorgregeling);
afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
afspraken over de manier waarop je elkaar informeert en consulteert over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze en/of medische behandelingen.
Het is verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het plan, bijvoorbeeld over wat je belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook het contact met de wederzijdse families kun je benoemen in het plan.

Ouderschapsplan wijzigen
Je kunt het plan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die je hebt kunnen veranderen. Je moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet je de rechter vragen zich erover uit te spreken.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan
Een ouderschapsplan moet je als ouders zelf opstellen. Je moet het kind erbij betrekken op een manier die bij zijn/haar leeftijd past.

Indien je hierover vragen heeft helpen wij je natuurlijk graag. Neem contact met ons op en klik HIER.

Zorgregeling kinderen

Lees Verder

Zorgregeling voor de kinderen
Bij een scheiding moeten de ouders afspraken met elkaar maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd.

Rechten en plichten
Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een regeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een regeling vast te stellen.

Omvang zorgregeling
De ouders mogen samen met de kinderen zelf bepalen hoe de zorgregeling eruitziet. Ze kunnen een ‘standaard’ weekendregeling afspreken waarbij het kind van vrijdag tot en met zondag bij een van de ouders verblijft, maar veel vaker spreken ouders een veel ruimere regeling af waarbij het kind ook doordeweeks of gedurende een langere periode bij de ene of de andere ouder verblijft.

Co-ouderschap
Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

Voorwaarde co-ouderschap
De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

Inspraak minderjarig kind
De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk zijn jullie als ouders niet verplicht om aan de wensen van jullie kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan jullie beiden of, als je er samen niet uitkomt, aan de rechter. De rechter zal het kind horen als het twaalf jaar of ouder is en kan met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

Partneralimentatie

Lees Verder

Partneralimentatie
Wanneer u gaat scheiden en u kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien of uw ex-partner kan niet in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers: behoefte en draagkracht. Eerst kijken we hoeveel geld de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien (behoefte). Daarna bepalen we of de ex-partner hiervoor een bijdrage kan betalen (draagkracht).

Behoefte
Het is niet eenvoudig om de behoefte vast te stellen. Deze is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de hoogte van de inkomsten en uitgaven tijdens het huwelijk en de werkelijke of waarschijnlijke kosten van levensonderhoud. Als u kinderen heeft, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van het bedrag. Het is dus maatwerk, maar vaak kunnen we een vuistregel gebruiken. Deze stelt de behoefte op 60% van het netto te besteden gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen. Dit wordt ook wel “de Hofnorm” genoemd.

Wanneer de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten heeft, dan heeft hij/zij minder behoefte aan alimentatie. Heeft de alimentatiegerechtigde geen daadwerkelijke inkomsten, maar zou hij/zij deze redelijkerwijs wel kunnen hebben, dan kan de alimentatiebetaler vragen om de hoogte van de alimentatie daarop aan te passen. Ook als de alimentatiegerechtigde eigen vermogen heeft, dan kan dat de behoefte ook verminderen.

Draagkracht
Als we de behoefte hebben vastgesteld, moeten we bepalen of en hoeveel alimentatie er betaald kan worden. Uitgangspunt vormt het inkomen van de alimentatiebetaler en zijn/haar daadwerkelijke lasten, waaronder de eventuele kinderalimentatie. Wanneer de alimentatiebetaler maandelijks meer inkomsten dan uitgaven heeft, blijft er dus een bedrag over. Met een deel daarvan (60%) kan hij/zij dan alimentatie betalen.

Draagkrachtvergelijking
De alimentatiebetaler mag `onder de streep’ niet minder geld overhouden dan de alimentatieontvanger doordat hij/zij alimentatie betaalt. Daarom maken we altijd een draagkrachtvergelijking. Dit wordt ook wel een ‘jusvergelijking’ genoemd.

Duur partneralimentatie
De duur van betaling van partneralimentatie is wettelijk beperkt, doorgaans tot twaalf jaar. Vaak is er reden om deze termijn te verkorten. Als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd én kinderloos is gebleven, dan is de duur van betaling van partneralimentatie op grond van de wet gelijk aan de duur van het huwelijk. Ook kan de rechter bepalen dat de partneralimentatie voor een kortere periode moet gelden, bijvoorbeeld wegens de (hoge) leeftijd van de betalende partij of omdat de ontvanger inmiddels zelf in staat is om inkomen te verdienen. De termijn kan in bijzondere gevallen ook worden verlengd.

Wetsvoorstel verkorting duur partneralimentatie
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer tot herziening van het stelsel van partneralimentatie. Lees meer hierover op onze website onder “Wet herziening partneralimentatie“. Een van de onderdelen daarvan is de verkorting van de duur van alimentatie. Zolang dit wetsvoorstel niet is aangenomen, geldt de huidige wettelijke regeling zoals hierboven genoemd.

Wettelijke indexering partneralimentatie
De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen: de indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen.

Voorrang kinderalimentatie
Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Niet-betaling partneralimentatie (LBIO)
Als de partneralimentatie niet wordt betaald, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos. Zie www.lbio.nl.

Verval recht op partneralimentatie
Uw recht op partneralimentatie vervalt definitief als u opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand gaat samenwonen `als ware u gehuwd’. Dat laatste klinkt onduidelijk en er is veel rechtspraak over. Hieruit blijkt dat er sprake moet zijn van een affectieve relatie van duurzame aard, een wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Omdat de gevolgen van deze wettelijke regeling groot zijn, zal de rechter bij een conflict zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van samenwonen ‘als waren zij gehuwd’.

Klik HIER voor meer informatie.

Gemeenschap van goederen

Eigen woning

Eigen bedrijf

Kinderen en einde samenleving

Pensioen en einde samenleving

Kindgesprek

Uittreksels

Kindplan

Woning- + Hypotheekadvies

Kosten van scheiden

Mediation bij de scheiding

Lees Verder

De mediator bij een scheiding, begeleidt jullie bij het maken van gezamenlijke afspraken over allerlei onderwerpen, zoals bv; alimentatie, pensioen, de zorgverdeling van de kinderen, de woning etc. die vervolgens door onze (deskundige) mediator vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst.

Samen scheiden

Lees Verder

Gezamenlijk verzoek
Wanneer je het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan kun je samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk verzoek. Je hebt hiervoor wel onze advocaat nodig.

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek
Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

Stap 1: Afspraken maken
Wanneer je het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kun je de afspraken die je daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer je een minderjarig kind hebt. Onze advocaat of mediator kan je daarbij helpen.

Stap 2: Een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen
Je schakelt gezamenlijk onze advocaat in die voor jullie het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank gaat indienen, samen met het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan dat wij met jullie hebben opgesteld. De afwikkeling verloopt verder schriftelijk. Je hoeft dus niet naar de rechtbank te gaan.

Stap 3: De beslissing
De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze omvat dan de door jullie zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter na vier weken de beslissing naar uw advocaat. Je hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Stap 4: De scheiding definitief maken
Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is deze nog niet definitief. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet je binnen zes maanden naar de burgerlijke stand van de gemeente waar je ooit bent getrouwd. Daar wordt de uitspraak van de rechtbank ingeschreven in de registers. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Fiscaal advies

Lees Verder

 FISCAAL ADVIES

Scheiden en belasting
Als je gaat scheiden, moet je alle zaken rondom de belasting niet uit het oog verliezen. Meestal staat het maken van afspraken rondom de kinderen, het huis, de bezittingen en het vermogen wel standaard op de agenda. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat er tevens belastingregels bij komen kijken. Laat je zich daar bij ons goed over informeren, want de wetgeving rondom de belasting is zelden voor slechts één uitleg vatbaar. Goed fiscaal advies tijdens uw scheiding kan u euro’s besparen en fouten in je echtscheidingsconvenant voorkomen. Waar moet je rekening mee houden?

Fiscaal partnerschap
Gedurende je huwelijk ben je fiscale partners van elkaar. Dat verandert na je scheiding. Je kunt in het jaar waarin je uit elkaar gaat nog samen aangifte van de belasting doen of je kunt het fiscale partnerschap direct ontbinden. Wat voor jou de meest gunstige keuze is, hangt van je situatie af. Zo kan het soms zelfs in je voordeel zijn om het verzoekschrift tot echtscheiding later in te dienen ten gunste van bepaalde fiscale gevolgen.

Verdelen spaargeld en inboedel
Je kunt samen afspraken maken over de verdeling van spaargeld en inboedel. Het kan zijn dat je belasting verschuldigd bent als de één meer krijgt dan de ander. Er is dan sprake van onder- of overbedeling en je moet dan misschien schenkbelasting betalen.

Alimentatie en belasting
De kinderalimentatie kent geen gevolgen voor je belasting. Dit geldt niet voor de partneralimentatie. Voor de betaler is de partneralimentatie namelijk voor de belasting aftrekbaar en voor de ontvanger belast. Maar wat zijn de beste keuzes als je het bedrag van de partneralimentatie in één keer wilt afkopen? En wat als de partneralimentatie in natura uitbetaald wordt, bijvoorbeeld omdat de ex-partner de huur of de hypotheek van de woning betaalt? Ook hier is het belangrijk om vooraf alle gevolgen voor de belasting goed in kaart te brengen, voordat je een beslissing neemt.

Belasting en de eigen woning
Als je een eigen woning hebt, dan zul je de waarde van de woning met elkaar moeten verdelen. Hierbij kan er sprake zijn van overwaarde of onderwaarde. Je moet dit met elkaar verrekenen, anders ziet de belastingdienst dit als een schenking. En dat heeft weer allerlei andere gevolgen. Bij overwaarde kan tevens de bijleenregeling meespelen, dit heeft weer invloed op de hypotheekrenteaftrek van een eventueel nieuw aangekochte woning. Daarnaast zul je tevens voor de renteaftrek de tweejaarperiode volgens de scheidingsregel goed in de gaten moeten houden.

Pensioenen
Er worden nog wel eens andere afspraken over het pensioen gemaakt. Bijvoorbeeld omdat één van de partners de overwaarde van de woning niet gefinancierd krijgt om de andere partner uit te kopen. De oplossing wordt nog wel eens gevonden door een uitruil te laten plaatsvinden van het recht op de overwaarde en het recht op het te verevenen pensioen. Belastingtechnisch kan dat echter niet zomaar, dus laat je hier goed over adviseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Scheiden en belasting, een hele klus. De belastingdienst geeft zelf niet voor niets de tip om een onafhankelijk adviseur in te schakelen, voordat je de afspraken vastlegt. Bij Mediation En Scheiding ben je aan het juiste adres, wij zijn experts in financieel en fiscaal advies bij je scheiding. Wij helpen jullie om alle belastingzaken in kaart te brengen en bekijken samen met jullie wat de beste keuzes zijn. Zo weet je zeker wat de gevolgen zullen zijn voor je belasting en toeslagen. Bovendien heb je de zekerheid dat de gemaakte afspraken goed in jullie echtscheidingsconvenant worden vastgelegd, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Vraag HIER meer informatie aan.

Stappenplan

Lees Verder

Stappenplan scheiden
* Scheiden: Alleen, Samen met Mediation?
* Het echtscheidingsconvenant
* Het ouderschapsplan
* De advocaat
* De rechtbank
* De gemeente

Het besluit om te gaan scheiden is definitief genomen. Hoe nu verder? Dit stappenplan scheiden helpt je op weg. In beginsel kun je op twee manieren scheiden: samen of alleen. Indien mogelijk is het altijd aan te raden de scheiding samen te regelen. Het alternatief, alleen scheiden -een gang naar de rechter met ieder een eigen advocaat of adviseur- is kostbaar en duurt lang. Samen scheiden is sneller en aanmerkelijk minder kostbaar. Bovendien bepaal je zo zelf hoe de nabije en de verdere toekomst eruit gaat zien.

Scheiden met Mediation
Bij samen Scheiden met Mediation begeleidt een van onze mediators jullie stap voor stap door het scheidingsproces. Deze mediator is juridisch, fiscaal en financieel specialist. De mediator informeert jullie over de wettelijke normen en richtlijnen omtrent de te maken afspraken en helpt jullie bij het maken van goede, weloverwogen afspraken.

Deze procedure is met name geschikt indien je samen minderjarige kinderen hebt en/of deskundige begeleiding nodig hebt bij het proces.

De gemaakte afspraken worden uiteindelijk voor jullie vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Klik HIER voor aanvraag van een gedetailleerd stappenplan.

Co-ouderschapsplan

Lees Verder

Co-ouderschapsplan

In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld. Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat.

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen. Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken als de verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen. Vraag HIER een Model Co-ouderschapsplan aan.

Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd waarin een minimum aan afspraken moet zijn opgenomen over- het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
– de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
– de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding

Ouderlijk gezag

Lees Verder

Ouderlijk gezag
Gezamenlijk ouderlijk gezag tijdens huwelijk
Als je getrouwd bent, dan heb je allebei van rechtswege het ouderlijk gezag over uw minderjarige kind.

Wat betekent ouderlijk gezag?
Ouderlijk gezag betekent dat je als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent en zijn/haar geld en spullen beheert. Je heeft met een ander woord zeggenschap over je kind. Je bent ook verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en je bent onderhoudsplichtig jegens het kind.

Minderjarigen
In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Minderjarige kinderen kunnen bepaalde beslissingen niet zelfstandig nemen.

Ouderlijk gezag na scheiding
Na de scheiding houden jullie allebei het ouderlijk gezag over jullie kind. Dit betekent dat je belangrijke beslissingen over jullie kind samen moet nemen. Het is van belang dat je afspraken maakt over het kind en deze ook schriftelijk vastlegt. Hiertoe dient een ouderschapsplan.

Als je niet allebei het ouderlijk gezag wilt of kunt behouden, dan kun je de rechter vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. De rechter bepaalt dan uiteindelijk wie van jullie het gezag krijgt.

Als je overlijdt
Als je samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van jullie overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag over het kind. Komen jullie allebei te overlijden, dan benoemt de rechter een voogd. Je kunt in je testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Je kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank.

Als je alleen het ouderlijk gezag hebt en je overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. Je kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

 

Klik HIER voor meer informatie.

Wijziging alimentatie

Lees Verder

Wijziging alimentatie
De hoogte van kinder- en partneralimentatie is geen vaststaand gegeven en kan veranderen als daar aanleiding toe is. Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat. Ook een nieuwe woonsituatie of een nieuwe partner kan invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Samen afspraken maken
U kunt zelf afspraken met elkaar maken over de wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat. Het is wel belangrijk om de nieuw gemaakte afspraken vast te leggen op schrift, bijvoorbeeld in een door u beiden getekende overeenkomst of een e-mailbericht. Dit ter voorkoming van discussie in de toekomst.

Procedure bij de rechtbank
Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe kinder- en/of partneralimentatie, dan kunt u via onze Mediation En Scheiding advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als de rechter vindt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter niet heeft beslist, moet u de “oude” alimentatie blijven betalen.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie
Regelmatig krijgen wij echtscheidingsconvenanten onder ogen met daarin opgenomen een zogenoemd ‘niet-wijzigingsbeding partneralimentatie’. Wanneer een niet-wijzigingsbeding is overeengekomen, dan betekent dat dat de partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kan worden. Dit kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Daaronder worden doorgaans niet verstaan werkloosheid, teruglopende bedrijfsresultaten, ziekte, een nieuwe relatie of de geboorte van een kind.

Klik HIER voor meer informatie.

Beperkte gemeenschap

Gemeenschap van goederen

Pensioen en eigen bedrijf

Verdeling goederen en einde samenleving

Berekenen en aanvragen Toeslagen

Voogt

Verzekeringen

Schulden

Woningsbemiddeling

Rechtbank

Scheidingsplan

Lees Verder

1. Inventarisatiegesprek
Inventarisatiegesprek en financiële-quick-scan
Als jullie na het gratis kennismakingsgesprek besluiten met ons kantoor verder te gaan, dan volgt als eerste het inventarisatiegesprek. Naar aanleiding van onze checklist, die jullie vooraf gemaild/per post krijgen, bespreken we ook de financiële wensen/mogelijkheden met jullie beiden. Jullie krijgen dan meteen wat meer inzicht in de hypotheekmogelijkheden. Tevens wordt er naar aanleiding van dit gesprek een “vermogensopstelling” gemaakt, zodat het snel duidelijk wordt wat er te verdelen/verrekenen valt met elkaar.

Jullie krijgen dus heel snel duidelijkheid in de toekomstige financiële situatie!

2. Alimentatieberekening
Bespreking alimentatieberekening
De alimentatieberekening wordt gemaakt met dezelfde programmatuur, als waar de rechtbanken mee werken. Hierdoor krijgen jullie een goed beeld, van wat ieder van jullie straks na de scheiding, per maand te besteden heeft. Bij deze berekening wordt namelijk ook direct gekeken naar de eventuele toeslagen waar ieder van jullie eventueel recht op heeft en naar de mogelijke fiscale heffingskortingen.

Natuurlijk kan het zijn dat in de loop van het proces er zaken veranderen (inkomensveranderingen en/of andere kosten, dan wel andere zorgverdeling van de kinderen) die leiden tot een aanpassing van deze berekening. Dit zullen wij dan ook doorvoeren, zodat de berekening passend blijft bij de situatie en afspraken, zoals jullie dit beiden uiteindelijk willen vastleggen in het convenant/vaststellingsovereenkomst.

3. Zorgplan
Bespreking van het zorgplan (ook wel ouderschapsplan genoemd), indien dit van toepassing is. Voorafgaand aan deze afspraak ontvangen jullie dan ons “model zorgplan”, zodat jullie alvast enig idee krijgen, over alle onderwerpen die besproken worden tijdens dit mediationgesprek. Uiteraard zullen wij vanuit onze praktijkervaringen en als ervaringsdeskundigen nog nadere “tips” met jullie bespreken.

Leeftijd van het kind
Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is het van belang dat het zorgplan hier zorgvuldig op aangepast wordt. Immers, een (heel) jong kind heeft andere zorg en/of behoeften nodig dan een kind dat in de puberteit zit. Onze kindercoach, of mediator, bespreekt indien gewenst, het zorgplan met de kinderen. Kinderen die tussen de 12 jaar en 18 jaar oud zijn moeten een kindverklaring tekenen. Onze kindercoach kan dit eventueel met de kinderen doornemen en uitleg geven, zodat de kinderen goed snappen waar óók zij een handtekening onder zetten.

Deze kindverklaring moet naar de rechtbank worden gestuurd om te voorkomen dat een kind door de rechter gehoord zal worden. Dit geldt niet voor kinderen waarvan de ouders niet met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aan aangegaan.

4. Echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst
Bespreking over het concept echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst.
Voorafgaand aan dit gesprek krijgen jullie van ons alvast het laatste concept toegezonden. Hierin is de financiële informatie, zoals wij bespraken met jullie in het inventarisatiegesprek, verwerkt. Zo hebben jullie alvast een “leidraad” en een idee wat eventueel tot uw financiële mogelijkheden behoort en wat er nog nader besproken dient te worden. Het kan wel zo zijn dat er bv. nog een taxatierapport gewenst is om de exacte waarde van een woning te bepalen én omdat misschien één van jullie in de woning wil blijven wonen en de hypotheekverstrekker dan een taxatierapport eist. Ook waarden van kapitaalverzekeringen kunnen nog iets wijzigen, als de meest actuele stand van deze waarden nog niet helemaal duidelijk zijn.

Tijdens de mediationgesprekken bespreken wij jullie wensen, met als uiteindelijke doel om dié afspraken op papier te krijgen, waar ieder van jullie zich in kan vinden. Jullie ontvangen na ieder gesprek een aangepaste versie van het convenant / vaststellingsovereenkomst, tot het klaar is om ondertekend te worden.

5. Laatste check
Laatste check concept zorgplan en concept echtscheidingsconvenant vóór de tekenafspraak
Uitgaande van het gegeven, dat het zorgplan en echtscheidingsconvenant volledig zijn besproken en er over alle onderdelen overeenstemming is bereikt, wordt dit in zijn geheel nog een keer aan jullie gemaild. Alle gegevens zijn dan verwerkt in een laatste concept zorgplan/echtscheidingsconvenant.

Zodra wij van jullie beiden een akkoord hebben ontvangen op deze concepten worden de documenten intern bij ons nog één keer gecontroleerd en “teken klaar” gemaakt.

6. Tekenafspraak
Tekenafspraak
Tijdens deze mediation bijeenkomst, worden de stukken waar jullie beiden een finaal akkoord op hebben gegeven, getekend in het bijzijn van je mediator. In deze afrondende afspraak hebben wij van jullie, indien van toepassing, de uittreksels nodig en een kopie geldig legitimatiebewijs van ieder van jullie. Wij zullen jullie hierover vooraf informeren, zodat jullie dit tijdig kunnen regelen. Als jullie samenleefden, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst, dan hoeven alleen de stukken getekend te worden.

7. Indienen stukken
Indienen stukken rechtbank
Alleen als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan worden de getekende stukken via onze advocaat zo spoedig mogelijk ingediend bij de rechtbank. Jullie worden hierover uiteraard geïnformeerd. Het duurt gemiddeld 3 tot 4 weken alvorens het hele proces rond is. Dit kan afwijken en helaas hebben wij daar totaal geen invloed op.

Op het moment dat de uitspraak van de rechtbank is geweest, krijgen jullie deze thuisgestuurd en moeten jullie alleen nog de bijgevoegde “akte van berusting” ondertekenen en terugsturen naar onze advocaat. Als jullie deze akten van berusting invullen en terugsturen, dan geven jullie aan dat ieder van jullie “berust” in hetgeen jullie al eerder ondertekend hebben. De scheiding wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, binnen de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Op het moment dat jullie echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan is de scheiding definitief en dus niet meer terug te draaien (onherroepelijk).

8. Toeslagen en aanpassing voorlopige aanslag
Toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag aanpassen
Zodra de stukken bij de rechtbank liggen EN je staat ieder bij de gemeente op een ander (lees; eigen) adres ingeschreven dan kun je de toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen, voor zover dit van toepassing is.

Belangrijke aanvulling
Bovengenoemd “stappenplan” is een richtlijn. Het kan zo zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om alle financiële mogelijkheden of alimentatieberekening, goed te bespreken en daar gezamenlijke beslissingen over te nemen.

Ook kan het zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om het zorgplan goed “in te vullen”, dan wel dat u nog extra uitleg wilt over de alimentatieberekening, etc.

Mochten jullie een andere volgorde wensen dan hierboven in het “stappenplan” staat vermeld, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Wij vinden het van het grootste belang dat alles zorgvuldig en duidelijk is alvorens jullie tot ondertekenen van de stukken over gaan. Hebben jullie gekozen voor een vast tarief? Dan hebben jullie een onbeperkt aantal gesprekken “ingekocht”, dus maak hier vooral gebruik van om alles zorgvuldig en met voldoende (aangeleverde) kennis van zaken te overwegen. Je kunt het immers maar één keer goed doen!

Heb je nog vragen over toeslagen na de scheiding, advies of over onze nazorg(begeleiding)? Wij voorzien je graag van nadere informatie tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Liever eerst telefonisch contact opnemen? Dit kan ook. Klik HIER voor meer informatie.

Bemiddeling vechtscheiding

Lees Verder

Men spreekt van vechtscheiding of conflictscheiding wanneer een echtscheiding of relatie-beëindiging gepaard gaat met bewuste (in)acties met de bedoeling de ex-partner of de band die deze ex-partner heeft met gezamenlijke kinderen schade toe te brengen.

Mediation En Scheiding is een specialist in de begeleiding en bemiddeling bij een vechtscheiding. Jan heeft hierin een zeer lange en zeer uitgebreide ervaring. Jan heeft op dat gebied waarschijnlijk alles al meegemaakt wat je zou kunnen bedenken. Natuurlijk op het gebied van procedures. Rechtszittingen, kort gedingen, gijzeling, uit huis zetting, wraking, hoger beroep, cassatie, EU. Maar ook diefstal, beïnvloeding rechters, afluisteren, dagbladpublicaties, kindermanipulatie, onder ede liegen en bedriegen, bedreiging en mishandeling van taxateurs en nog veel meer. Neem kontakt met ons op voor meer informatie wat wij voor u op dat gebied kunnen doen. Wij kunnen de situatie weer normaliseren. Hoe? Vraag het ons.

Vechtscheidingen kunnen zeer lang duren. Dit wordt mede gedreven door lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures rondom bijvoorbeeld omgang en gezag. Daarnaast is er een praktische afwezigheid van mogelijkheden om bijvoorbeeld niet-nakomingen van vastgestelde en bekrachtigde omgangsregelingen duurzaam af te dwingen. Dwangregelingen worden slechts zeer zelden opgelegd. Als deze wel worden opgelegd dan nog is dit geen garantie dat bij een opvolgende procedure de dwangregeling opnieuw wordt opgelegd. Ook niet als aannemelijk is dat de kans groot is dat de niet-nakomende ouder recidiveert. De afwezigheid van effectieve sancties voor de niet-welwillende/tegenwerkende ouder kan ertoe leiden dat er voor de welwillende/meewerkende ouder een financiële en emotionele slijtageslag ontstaat. Dit wordt versterkt omdat het in het familierecht gebruikelijk is dat elke partij zijn/haar eigen (advocaat)kosten draagt. Kostenveroordelingen worden zeer zelden opgelegd.

Voorbeelden van conflictgebeurtenissen binnen vechtscheidingen
Het weigeren van de erkenning van het kind.
Het weigeren van gezamenlijk gezag of het trachten te verminderen van de gezagspositie van de andere ouder.
Het op achterstand trachten te zetten van de andere ouder (die niet het hoofdverblijf heeft) voor wat betreft de contacttijd / omgang met de gemeenschappelijke kinderen. Het opzettelijk vertragen van een uitbreiding van de contacttijd tussen het kind en de ouder die niet het hoofdverblijf heeft.
Het niet-nakomen van de omgangsregeling of andere afspraken uit een ouderschapsplan of vaststellingsovereenkomst.
Het zwartmaken van de andere ouder/ex-partner bij de eigen kinderen, derden en instanties. Het doen van valse meldingen of aangiften bij politie/justitie of jeugdzorg-instanties.
Het via eindeloze juridische procedures financieel uitputten van de andere ouder indien deze niet over gefinancierde rechtsbijstand beschikt.
Het trachten derden en professionals te manipuleren om tot een ‘objectief’ dossier te komen zodat door een van de ouders eigen doelen worden bereikt, zogenaamd in het belang van het kind.
Het niet-betalen van alimentatie of het vertragen daarvan.
Bij gezamenlijk gezag het dwarsbomen van bijvoorbeeld vakanties door het niet verstrekken van toestemming aan de andere ouder of de weigering om bijvoorbeeld paspoort of ID van het kind te verstrekken.
Het inschakelen van een privédetective om de partner te bespioneren in de hoop belastende gegevens te verkrijgen.

Juridisch advies

Lees Verder

Krijg jij te maken met een scheiding? Dan komt er heel wat op je af. Waarschijnlijk zit je met veel vragen. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar om al jouw juridische vragen op het gebied van scheiding en alles wat daar bij komt kijken te beantwoorden.

Wij zijn Mediation En Scheiding en je kunt bij ons terecht voor juridisch advies over ieder onderwerp. Heb je naast advies eventueel ook heel specifieke juridische hulp nodig? Wij werken samen met advocaten en juristen door heel Nederland en kennen hen persoonlijk. Daardoor weten wij precies wie er het beste bij jouw situatie past.

Mediation En Scheiding:
Luistert met aandacht naar jouw verhaal;
Is jouw persoonlijke hulp bij juridische problemen ten aanzien van scheiding en alles wat daar bij komt kijken;
Geeft juridisch advies in gewone mensentaal;
Geeft advies waar jij echt iets aan hebt;
Komt met een passende oplossing voor jouw probleem.

Klik HIER voor meer informatie.

Scheidingschecklist

Lees Verder

Wat staat er in de checklist scheiden?
Hieronder staan de belangrijkste punten. Meer punten kunnen worden toegevoegd afhankelijk van je situatie. Vraag HIER de uitgebreide en meest volledige Checklist aan.

KINDEREN
Ouderschapsplan
Woonsituatie
Verdeling ouderlijk gezag
Alimentatieberekening

FINANCIËN
Verdeling vermogen
Verdeling schuld
Stopzetten spaarplannen
Pensioen verdelen
Partner alimentatie
Opzeggen verzekeringen
Nieuwe verzekeringen
Aanpassen testament

WONEN
Koopwoning taxeren
Vaststellen uitkoopsom
Afspraken huis
Informeren nieuwe hypotheek
Informeren Woningbouw (huurwoning)
Huurvoorwaarden opvragen

INBOEDEL
Wie krijgt wat?
Wat doe je met dure spullen?
Wat wil je per se hebben?
Wat heb je na de scheiding nodig?
Wat doe je met erfstukken?

Kindverklaring

Lees Verder

Kindverklaring
Indien jullie wensen dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven.
Kinderen ouder dan 12 jaar worden vanaf juli 2004 in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank worden opgeroepen, maar de komst naar de rechtbank kan voor jullie kind worden voorkomen door jullie kind ouder dan twaalf een door onze mediator opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt. Overlegging van de kindverklaring voorkomt bovendien dat de procedure wordt vertraagd. Dit geldt derhalve alleen bij een afspraak over het gezag, kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12. Klik HIER voor meer informatie.

Kinderalimentatie

Lees Verder

Kinderalimentatie
Gaat u scheiden en heeft u een of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de kinderalimentatie
De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte
Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Daarbij heeft het gegevens van het CBS gebruikt over het netto besteedbaar gezinsinkomen van de ouders, de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort.

Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen die globaal de behoefte uitdrukken in een geldbedrag. 

Zijn er bijzondere kosten, zoals een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden, dan passen we het bedrag van de behoefte daarop aan. Dat geldt ook als er kosten zijn voor kinderopvang.

Draagkracht
Als we de behoefte van het kind hebben vastgesteld, bepalen we de draagkracht van beide ouders. Hiervoor gebruiken we de zogenoemde draagkrachttabel, die gebaseerd is op het netto besteedbaar inkomen van de ouder. De draagkrachttabel houdt geen rekening met de daadwerkelijke kosten van levensonderhoud, maar met een vast bedrag. 

Draagkrachtvergelijking
Vervolgens vergelijken we de draagkracht van beide ouders. Zo kunnen we bepalen hoe hoog ieders aandeel in de kosten van het kind moet worden.

Zorgkorting
Van het alimentatiebedrag kan tot slot ook nog `zorgkorting’ af gaan. In principe geldt: hoe meer het kind verblijft bij de alimentatiebetalende ouder, hoe hoger de korting. De percentages bedragen vaak 15%, 25% of 35%.

Kinderalimentatie tot 21 jaar
De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar. Als een kind tussen 18 en 21 jaar werkt of studiefinanciering krijgt, kan de hoogte van de kinderalimentatie naar beneden worden bijgesteld. Wanneer het kind werkt, dan heeft dit ook invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Deze wordt dan lager vastgesteld. Het kind kan echter niet gedwongen worden om te gaan werken.

Wettelijke indexering kinderalimentatie
De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen. Dit noemen we indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen. In 2019 is dit 2%.

Voorrang boven partneralimentatie
Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Niet-betaling kinderalimentatie
Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is kosteloos. Zie www.lbio.nl.

Klik HIER voor meer informatie.

Wet alimentatieduur

Lees Verder

Wet herziening partneralimentatie
Het is nu officieel. Op 23 augustus 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de partneralimentatieduur verkort van 12 naar 5 jaar. Wat verandert er nu precies en wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Wat staat er in de nieuwe wet?
In de kern komt de Wet Herziening Partneralimentatie op het volgende neer:

Hoofdregel:
De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Voorbeeld 1:
Wanneer u 20 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar.

Voorbeeld 2:
Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Uitzondering 1:
Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
U bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. De totale alimentatieduur is dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 2:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 3:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Wat betekent dat voor mij op dit moment?
Op dit moment verandert er voor u helemaal niets.

Wat betekent dat voor mij na 1 januari 2020?
De nieuwe wet gaat alleen gelden voor echtscheidingsverzoeken die zijn ingediend ná 1 januari 2020. Wanneer het echtscheidingsverzoek voor die tijd is ingediend, dan blijft de oude wet van toepassing en geldt dus een maximale alimentatieduur van 12 jaar.

Wat moet ik doen?
Wanneer u alimentatiegerechtigde bent, dan adviseren wij u om vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De maximale alimentatieduur van 12 jaar blijft dan van toepassing.

Wanneer u alimentatiebetaler bent, dan adviseren wij u om ná 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De alimentatieduur is dan volgens de hoofdregel beperkt tot 5 jaar, maar kan uiteindelijk toch langer zijn als één van de uitzonderingen zich voordoet.

Klik HIER voor meer informatie.

Huwelijksvoorwaarden

Alimentatie en eigen bedrijf

Samenlevingsovereenkomst

Alimentatie en einde samenleving

Aanvragen subsidie / toevoeging

Vaststellingsovereenkomst

Berekening vermogen

Hypotheek

Gemeente

Belastingaangifte na scheiding

Wat wij voor je kunnen doen
ná de scheiding

Nazorg

Lees Verder

Convenant wijzigen

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Scheidings-apk

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Toeslagen aanvragen

Lees Verder

Omgangsregeling wijzigen

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Fiscaal Advies

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Alimentatie herberekening

Lees Verder

Juridisch Advies

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Financieel advies

Lees Verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

Heb je een vraag? Wil je advies over je eigen specifieke situatie?
Of een vrijblijvende en gratis eerste afspraak maken?
Of wil je een uitgebreide scheidingschecklist en stappenplan ontvangen?
Bel of mail ons; wij helpen je graag en zijn er voor je.

Hoe kunnen we je helpen bij je echtscheiding?

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.