Blog / Nieuws 

Het onterfde kind

Het onterfde kind

Het onterfde kind

In steeds meer testamenten is sprake van onterving van een kind. Bijvoorbeeld als er sprake is van samengestelde gezinnen. Het is ingrijpend en het kan veel vragen oproepen…

Lees meer
6 tips om beter te kunnen luisteren naar elkaar

6 tips om beter te kunnen luisteren naar elkaar

6 tips om beter te kunnen luisteren naar elkaar

Echt luisteren is moeilijker dan je denkt. In een onderzoek onder relatietherapeuten wereldwijd bleek dat ‘niet goed luisteren’ de meest voorkomende kritiek is van partners in een relatie. Maar hoe word je beter in luisteren? In het artikel lees je zes tips…

Lees meer
Bijzondere huwelijkse voorwaarden

Bijzondere huwelijkse voorwaarden

Bijzondere huwelijkse voorwaarden
“Ik wil graag in de huwelijkse voorwaarden opnemen dat hij zijn vrienden op woensdagavond en vrijdagavond mag ontvangen en ik dan niet thuis mag zijn. En ik mag mijn vriendinnen op donderdagavond en zaterdag ontvangen en dan wil ik dat hij van huis is.” zei één van mijn cliënten stellig. Een beetje krabbend achter mijn oor vroeg ik: “Oké, dus jullie willen een soort omgangsregeling binnen jullie huwelijk?”. Huwelijkse voorwaarden zijn er voornamelijk voor vermogensrechtelijke afspraken en lenen zich niet voor deze afspraken.

In dit geval kwamen zij bij mij als jurist en psycholoog aan het goede adres en kon ik ze meteen hiermee helpen. Ik heb ze in twee gesprekken kunnen helpen om eens goed naar hun onderlinge relatie te kijken. Naar een ieders verwachtingen van de relatie en het aanstaande huwelijk. Naar hun onderlinge communicatie. Het opende hun ogen en zijn nu meer verliefd dan ooit. En: ik heb goede, praktische en toekomstbestendige huwelijkse voorwaarden voor ze kunnen opstellen 😉.

Lees meer
Corona en alimentatie

Corona en alimentatie

Corona en alimentatie – Minder inkomen – Nog steeds bevinden wij ons midden in de Corona-crisis. Een crisis die voor veel mensen gevolgen heeft voor het inkomen en waarschijnlijk dus ook voor de kinderalimentatie en partneralimentatie. Je kunt bij de rechtbank een herzieningsverzoek laten indienen. Maar ga eerst het gesprek met je ex-partner aan. Het is ook zijn/haar belang dat jij als ondernemer overeind blijft!

Lees meer
Kunnen jullie je een hoop gedoe veroorloven?

Kunnen jullie je een hoop gedoe veroorloven?

Kunnen jullie je een hoop gedoe veroorloven?

Petra en Ingmar zijn een jaar geleden uit elkaar gegaan nadat zij 10 jaar hebben samengewoond.
Uit hun relatie zijn twee kinderen geboren, waarvoor zij een ouderschapsplan hebben opgesteld.
Dit hebben zij in onderling overleg gedaan met een plan dat is gedownload van het internet.
Nu, een jaar later, hebben zij discussie. En het lijkt wel of de discussie over alles gaat: de zorgregeling, het over en weer informeren, de kinderalimentatie, enz……….

Lees meer
Wat kan traumabehandeling voor jou betekenen?

Wat kan traumabehandeling voor jou betekenen?

Wat kan traumabehandeling voor jou betekenen?

Je kunt de geschiedenis niet herschrijven, maar je kunt in het hier en nu wel dingen uit het verleden rechtzetten.

Machteloosheid en gevoelens van onrecht zijn terechte gevoelens, evenals boosheid, paniek, schaamte en schuld. Maar gevoelens zijn signalen en het is belangrijk de informatie eruit te halen, betekenis en logica toe te voegen en actie te ondernemen in het hier en nu.
Wij kunnen je hierbij helpen!

Lees meer
Transparantie en je eigen grenzen bewaken zijn dé sleutels van elke relatie

Transparantie en je eigen grenzen bewaken zijn dé sleutels van elke relatie

Transparantie en je eigen grenzen bewaken zijn dé sleutels van elke relatie

𝐇𝐨𝐞 𝐛𝐮𝐢𝐠𝐳𝐚𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐧 je?

Wie ben je nu werkelijk?
Kennen we elkaar wel goed genoeg?
Weten wij nu werkelijk alles van elkaar?
Ben jij wel zo eerlijk en transparant?

Het is mooi als je deze vragen kunt en durft te stellen als je denkt een ander goed te kennen.
Probeer deze vragen maar eens te stellen als je in gesprek bent met een van je beste verbindingen.
En kijk wat de reacties zijn……….

Lees meer
Scheiden is rouwen

Scheiden is rouwen

Scheiden is rouwen

Of je nu de verlater of de verlatene bent, een scheiding brengt een rouwproces op gang. Alles wat gewoon was, de dagelijkse gang van zaken, het samen zijn, het verdwijnt van het ene op het andere moment. De emoties die een scheiding met zich meebrengt, zijn vergelijkbaar met de gevoelens die er zijn wanneer een dierbare overlijdt.

Lees meer
Straks minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Straks minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Straks minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Het pensioen van gescheiden echtparen wordt in de toekomst anders verdeeld. Dat is de uitkomst van de wetswijziging die zoals het er nu naar uitziet, uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt. Voor gescheiden echtparen heeft dit zowel positieve als negatieve gevolgen.

Alle belangrijke informatie hierover lees je op onze website.

Lees meer
Nieuwe website mijnpensioenoverzicht.nl

Nieuwe website mijnpensioenoverzicht.nl

Nieuwe website mijnpensioenoverzicht.nl

De website mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd! Je vindt hier al je pensioen informatie bij elkaar uit het verleden en heden. Met informatieve video’s, tips en inzicht in je netto te bereiken pensioen. Zo biedt de vernieuwde site voor elke leeftijd nog meer gemak.

Wil je meer weten over de Wet Verevening Pensioenrechten Bij Scheiding en je recht op de helft van het pensioen van je ex-partner na de scheiding?

Lees meer
Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn

De uitdaging is niet om controle te krijgen over je negatieve gedachten maar om je bewustzijn te vergroten zodat je begrijpt waar ze vandaan komen en weet hoe je ermee kan omgaan.
Wij kunnen je hiermee helpen zodat je rust krijgt.

#zelfbewustzijn #coaching #mindset #ondernemen

Lees meer
Gratis rechtsbijstand in Gemeente Vijfheerenlanden

Gratis rechtsbijstand in Gemeente Vijfheerenlanden

Elke dinsdagmorgen verzorgt Jan Goetheer de gratis rechtsbijstand in de Wijkwinkel van Stichting Welzijn Vianen. Hier kunnen alle inwoners van de Gemeente Vijfheerenlanden terecht voor gratis rechtsbijstand op elk gebied. Kijk voor openingstijden van de Wijkwinkel en de contactgegevens op: Wijkwinkel Welzijn Vianen.

Lees meer
Kan relatietherapie ons helpen?

Kan relatietherapie ons helpen?

Om de zoveel jaar wordt het huis geschilderd en jaarlijks gaat de auto naar de APK. Maar besteden we ook zoveel zorg en aandacht aan onze relatie? Relatietherapie wordt vaak gezien als laatste redmiddel en dat is zonde. Want juist als je problemen op tijd aanpakt, kan de nabijheid en de intimiteit tussen jullie weer terugkomen.

Lees meer
Emotionele intimiteit is minstens zo belangrijk in een relatie als lichamelijke intimiteit

Emotionele intimiteit is minstens zo belangrijk in een relatie als lichamelijke intimiteit

Emotioneel gezien waren we allang gescheiden. Mijn ex wilde van mij scheiden. Ondertussen ben ik nu jaren verder en kan ik van een afstandje naar mijn op de klippen gelopen huwelijk kijken. Toen was ik er heilig van overtuigd dat hij een ander had. Mijn ex bleef volhouden dat dit niet waar was. Dat klopte ook wel, bleek me later. Toch was er een ander soort ontrouw; emotionele ontrouw. Deze vorm van ontrouw kan nog meer schade toebrengen aan een relatie dan lichamelijke ontrouw.

Lees meer
Gescheiden in 2020? Let bij een lijfrente dan extra goed op bij je aangifte IB!

Gescheiden in 2020? Let bij een lijfrente dan extra goed op bij je aangifte IB!

Ben je in 2020 gescheiden en had jij of je ex-partner een lijfrente? Dan is deze meestal meegenomen in de verdeling of verrekening van het vermogen. Je bent dan verplicht om in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag als inkomen bij te tellen of je kunt een bedrag in aftrek brengen. Voor je ex-partner geldt het tegenovergestelde. Dit heeft voor jullie beiden gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Dus is het belangrijk dat dit door jullie goed in de aangifte wordt verwerkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot problemen met de Belastingdienst en/of je ex-partner leiden.

Lees meer
Wanneer heb ik bij scheiden recht op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Wanneer heb ik bij scheiden recht op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Ouders van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen in sommige gevallen (zelfs beiden) aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een zogenoemde heffingskorting. Een heffingskorting geeft korting op de te betalen belastingen. Kinderen kosten veel geld. Dus iedere euro die je niet hoeft uit te geven, kun je meer aan je kind(eren) uitgeven.

Lees meer
Scheiden of blijven??? Je relatie is veranderd en het is niet meer wat je je ervan had voorgesteld. Is dat een reden om te gaan scheiden?

Scheiden of blijven??? Je relatie is veranderd en het is niet meer wat je je ervan had voorgesteld. Is dat een reden om te gaan scheiden?

Vanaf het begin van jullie relatie ontwikkelt de relatie zich. Er komen veranderingen in jullie leven en in jullie relatie. In sommige fases kun je elkaar (even) kwijtraken. Maar als het even niet goed gaat, ga je niet meteen uit elkaar. Scheiden doe je immers niet zomaar. Scheiden heeft grote gevolgen en zeker als jullie kinderen hebben. Wil je een scheiding doorzetten? Dan moet je ‘tot in je kleine teentje’ daarvan zijn overtuigd! In de fase die aan je besluit om je relatie te beëindigen voorafgaat, onderzoek je of de relatie nog een kans heeft. Om een beeld te krijgen wat je het beste kunt doen als je twijfelt aan je relatie, is het goed om jezelf een aantal vragen te stellen:

Lees meer
Communicatie na scheiding of relatie

Communicatie na scheiding of relatie

Eén van de grote energievreters die we zien bij ex-partners na scheiding of relatie is communicatie waarbij het uit de hand loopt. Het is enorm frustrerend en gaat ten koste van heel veel focus, rust, concentratie en vaak ook nachtrust. Het heeft een direct effect op jezelf maar ook op je omgeving. Het is een sloper en een echte energievreter, die slechte communicatie. Hier vind je een aantal tips om dat goed aan te pakken:

Lees meer
9 Tips voor een soepel gesprek over relatietherapie met je partner

9 Tips voor een soepel gesprek over relatietherapie met je partner

Hoe voer je het gesprek over relatietherapie wanneer de situatie in je relatie voor jou niet meer acceptabel is, maar je partner zich tegen relatietherapie verzet? Je partner kan zoiets aanhalen als: “zo slecht is onze relatie nou ook weer niet. Ik heb hier geen tijd voor. Wil je onze problemen echt met een vreemde bespreken?” Of nog erger, je partner komt aanzetten met mythes over relatietherapie waar jij geen reactie op klaar hebt. De manier waarop jij je partner het beste kunt benaderen, wanneer het gaat over relatietherapie, is afhankelijk van wat er speelt in je relatie. In de Tips hieronder focus ik me alleen op het scenario dat jij zo snel mogelijk veranderingen wilt zien en niet meer verder kan met de huidige situatie…

Lees meer
Relatietherapie: hoe krijg je je partner aan boord?

Relatietherapie: hoe krijg je je partner aan boord?

Wanneer de connectie in de relatie minder diep gaat dan we zouden willen. Wanneer we het gevoel hebben dat relatieproblemen zich aan het opstapelen zijn. Of wanneer we eenzaam, teleurgesteld of ongelukkig zijn, kunnen we met het idee gaan spelen om hulp buiten de relatie te zoeken.
Na eenmaal te hebben besloten om dit te gaan doen, kan het volgende obstakel zich aandienen: onze partner heeft geen behoefte om in relatietherapie te gaan. En dit gebeurd vaker dan je wellicht zou denken. De vraag: ‘Mijn partner wil niet mee in relatietherapie, wat kan ik doen?’, hoor ik dagelijks van onze cliënten.
Wat jou het beste kan helpen, is afhankelijk van je situatie. Hier zijn een aantal scenario’s:

Lees meer
En dan sta je er ineens alleen voor: ‘alleenstaand ouderschap kan ook een verademing zijn’

En dan sta je er ineens alleen voor: ‘alleenstaand ouderschap kan ook een verademing zijn’

Acteur en schrijver Lykele Muus (33) is een van de miljoen alleenstaande ouders in Nederland. Hij miste boeken over single ouderschap, dus schreef hij er zelf maar een. Zijn boek “Zo kan het dus ook” werd een persoonlijk verhaal, verweven met interviews met bekende ouders die het alleen doen.
De helft van de week woont hij alleen, de andere helft met zijn zevenjarige dochter. Met humor en optimisme laat hij in dit boek zien hoe je verdriet omzet in kracht, hoe je orde schept in de chaos en hoe het alleenstaand ouderschap een verademing kan zijn.

Lees meer
Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk?

Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk?

Veel voorkomende vragen bij een echtscheiding zijn: wat is de datum voor de waarde van de (aandelen van de) onderneming? Of: wat is de datum van het einde van samenwoning? Of de datum van indiening verzoek tot echtscheiding? Of wat is de datum van verdeling?
Dit zijn een aantal voorbeelden van een peildatum. Een juiste peildatum is financieel, fiscaal of juridisch heel belangrijk.

Lees meer
Communicatie tussen gescheiden ouders

Communicatie tussen gescheiden ouders

Wanneer je als ouders een succes wil maken van het gedeelde ouderschap na een scheiding, dan is één ding cruciaal. Communicatie. Goede communicatie tussen gescheiden ouders zorgt er letterlijk voor dat je met elkaar in gesprek blijft. Dus niet alleen over de kinderen, maar ook over de communicatie op zich. Vrijwel zonder uitzondering is de communicatie tussen ouders na een scheiding moeilijker geworden…

Lees meer
Emotioneel eenzaam na mijn scheiding

Emotioneel eenzaam na mijn scheiding

Ben ik eenzaam na mijn scheiding?Eigenlijk zou ik nee moeten zeggen, want ik heb nog steeds heel veel lieve en leuke vrienden om me heen. Toch voelt het anders. Zelfs met een huis vol mensen kan ik me tegenwoordig eenzaam voelen. Ik had dit nooit van mezelf verwacht. Vroeger kon ik juist heel goed alleen zijn. Ik vond het zelfs fijn om regelmatig alleen te zijn. Maar alleen zijn en je eenzaam voelen zijn twee heel verschillende dingen. Dat blijkt nu wel…

Lees meer
Bestaat mijn prins op het witte paard eigenlijk wel? Mijn droompartner?

Bestaat mijn prins op het witte paard eigenlijk wel? Mijn droompartner?

Bestaat mijn droompartner eigenlijk wel? Ik was getrouwd met mijn droomman, althans dat dacht ik. Als kind droomde ik al van de prins op het witte paard. Toen ik mijn (nu ex-) partner ontmoette dacht ik echt de man van mijn dromen gevonden te hebben. Ik kon mijn geluk niet op toen we gingen trouwen. We zouden samen oud gaan worden. Dat was altijd mijn perfecte plaatje. Een gelukkig gezinnetje, twee kindjes. Alles klopte met mijn droombeeld. Tot er scheurtjes ontstonden in het perfecte plaatje…

Lees meer
De controle houden door los te laten

De controle houden door los te laten

Voor mij was het altijd prettig om controle te houden. Het gaf mij overzicht en rust. Scheiden en controle houden is echter niet te doen. Een verhuizing, de omgangsregeling. Mijn ex veranderde erg na de scheiding. Het leverde mij zoveel stress op dat ik er bijna van in een burn-out raakte. Zo kon het niet langer, ik moest los leren laten. Ik ging aan de slag met Jan. Een collega van Carolien die onze scheiding had begeleid. Jan is een psycholoog en coach die mijn angsten en spanningen bespreekbaar maakte. Met zijn tips en adviezen leerde ik de controle meer los te laten en…

Lees meer
Hoe hard is de harde lockdown voor gezinnen in een scheiding?

Hoe hard is de harde lockdown voor gezinnen in een scheiding?

Hoe hard is de harde lockdown voor gezinnen in een scheiding?

Ouders moeten zoveel mogelijk thuiswerken, kinderen kunnen niet naar school maar hebben online les en huiswerk. Is één van de ouders ondernemer en getroffen door Corona dan is het extra zwaar en zit het wellicht ook financieel tegen. Ouders vervullen dubbele rollen van ouder, huiswerkbegeleiding, werknemer en/of ondernemer. Dat is veel. Helemaal ongelofelijk dat dit voor de tweede keer dit jaar gebeurt. Dat er dan nog meer spanningen binnen het gezin en relatieproblemen ontstaan is niet vreemd.

Lees meer
Erkenning en gezamenlijk gezag

Erkenning en gezamenlijk gezag

Erkenning en gezamenlijk gezag.
Veel ouders zijn in de wolken op het moment dat ze horen dat ze een kindje verwachten. En dat is begrijpelijk ook! Maar wat ze vaak niet weten is dat er nog het een en ander officieel geregeld moet worden als de ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Lees meer
Echtscheiding: Zo zorg je ervoor dat je niet berooid achterblijft

Echtscheiding: Zo zorg je ervoor dat je niet berooid achterblijft

Echtscheiding: Zo zorg je ervoor dat je niet berooid achterblijft

“Cd van jou, cd van mij. Cd van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, van míjn moeder dus van mij.” Gewoon een zin uit een Acda en De Munnik-liedje, maar bittere werkelijkheid voor zo’n twee op de vijf getrouwde stellen. En zo’n scheiding brengt een hoop kosten met zich mee…

Lees meer
Beter luisteren naar elkaar in 4 stappen

Beter luisteren naar elkaar in 4 stappen

Beter luisteren naar elkaar in 4 stappen

Iedereen wil gehoord worden. Waarom luisteren we dan zo slecht? Bijvoorbeeld: omdat ons brein praten over jezelf net zo lekker vindt als seks. Maar met aandachtig luisteren valt een wereld te winnen. 4 tips om beter naar elkaar te leren luisteren…

Lees meer
Is co-ouderschap het beste voor het kind?

Is co-ouderschap het beste voor het kind?

Is co-ouderschap het beste voor het kind?

Co-ouderschap wordt steeds populairder. Daar is ook veel voor te zeggen. Co-ouderschap biedt de mogelijkheid voor het kind om een band op te bouwen met beide ouders als het gaat om de opvoeding. Beide ouders hebben een gelijkwaardige rol in de opvoeding. Ook voor ouders is het plezierig dat zij de zorg voor hun kinderen kunnen verdelen. Zo kunnen zij beiden weer een eigen leven opbouwen na de scheiding.
Tegelijkertijd is co-ouderschap de meest ingewikkelde vorm van ouderschap na de scheiding. Omdat de kinderen bij iedere ouder ongeveer evenveel verblijven, is er veel afstemming nodig. Dit betekent dat je als ouders veel met elkaar te maken blijft houden en dat is niet altijd makkelijk. Gelukkig kun je veel ondervangen door het maken van goede afspraken in het ouderschapsplan. Goed co-ouderschap staat of valt met de juiste basishouding van de ouders. En daarvoor zijn twee gouden regels te benoemen.

Lees meer
Zorgkorting bij kinderalimentatie

Zorgkorting bij kinderalimentatie

Zorgkorting bij kinderalimentatie

Op deze website vind je, zowel in artikelen als in blogs, veel informatie over kinderalimentatie. Zo vertel ik je onder meer hoe we kinderalimentatie berekenen, hoe lang je kinderalimentatie moet betalen en wanneer je de kinderalimentatie kunt laten wijzigen. In die artikelen komen de begrippen ‘behoefte’ en ‘draagkracht’ veel aan bod. Een ander belangrijk begrip, de ‘zorgkorting’ is tot nu toe een beetje onderbelicht gebleven. Daarom vertel ik je er in dit blog meer over.

Lees meer
Relatieproblemen door stress en burn-out of stress en burn-out door Relatieproblemen?

Relatieproblemen door stress en burn-out of stress en burn-out door Relatieproblemen?

Relatieproblemen door stress ontstaan vaak niet zo maar. Veel mensen denken dat een burn-out gerelateerd is aan stress op het werk. Maar in veel gevallen is dit slechts een onderdeel of een kleine factor van het probleem. Een burn-out ontstaat door veelal de combinatie van fysieke en emotionele stress. Relatieproblemen of een scheiding kunnen de druppel zijn die de emmer laten overlopen.

In dit artikel leggen we uit dat je relatieproblemen kunt krijgen door stress of burn-out, maar dat je ook stress of een burn-out door relatieproblemen kunt krijgen. Door de oorzaak van de stress te achterhalen, is het eenvoudiger om ook een passende oplossing te vinden. Voorkom een burn-out of verminder jouw stressgevoel door jouw stress of relatieproblemen aan te pakken.

Lees meer
Wat je vergeet na de scheiding…

Wat je vergeet na de scheiding…

Wat je vergeet na de scheiding…
In je ex-partner relatie hebben jullie een ruzie- en communicatie patroon aangelegd. Eén van niet gezien, niet gewaardeerd en niet gehoord worden. Van samen niet kunnen voldoen aan wat je nodig hebt om met elkaar een fijne relatie te hebben.
De scheiding werd een feit en de juridische en zakelijke ontvlechting een gegeven.
Ook in deze afronding heb je offers gebracht.
Nu maanden, of zelfs jaren later, is er feitelijk niets veranderd. Jullie hebben kinderen en moesten contact onderhouden in het belang van hen. Je merkt dat er vaak onenigheid en discussies zijn.
De stap die iedereen vergeet bij een scheiding? De relatie goed af te hechten. De wond dicht te maken. Dat kan alsnog.

Lees meer
Scheiden? Laat je helpen!

Scheiden? Laat je helpen!

Je gaat scheiden. Dan ga je door een ongelooflijk moeilijke tijd. Ook als het jouw keuze was. Je hebt je partner pijn gedaan en je voelt je schuldig naar de kinderen. Je hebt je omgeving teleurgesteld, en jezelf misschien nog wel het meest. Daarnaast ben je vast ook onzeker over de toekomst en moet je een heleboel regelen en beslissen. Dan kan je wel wat hulp gebruiken.

Lees meer
Rechter neemt geen beslissing in langslepende zaak tussen exen…

Rechter neemt geen beslissing in langslepende zaak tussen exen…

Rechter neemt geen beslissing in langslepende zaak tussen exen: “Uitspraak lost het conflict toch niet op” en verwijst naar mediation door een ‘ervaren mediator’ met ‘verstand van psychologie’.

Want de rechter kan wel een beslissing nemen maar lost daarmee het conflict niet op. Dit is nu precies wat een ‘scheiding in overleg’ inhoudt! Onder leiding van een mediator met ervaring in conflictbeheersing waardig uit elkaar gaan zonder verliezers.
Mensen zijn soms onbeheersbaar in een conflict. Als mediator moet je partijen tot elkaar brengen. Dat is precies waar wij voor zijn opgeleid in theorie en praktijk. Heb je relatieproblemen of een conflict? Maak een gratis en vrijblijvende afspraak met onze mediator / psycholoog Jan en zie hoe wij je kunnen helpen.

Lees meer
Kind van de rekening? Wat ruzie tussen ouders met kinderen doet…

Kind van de rekening? Wat ruzie tussen ouders met kinderen doet…

Kind van de rekening? Wat ruzie tussen ouders met kinderen doet..

Dat ouders meningsverschillen hebben is onvermijdelijk. De manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen en de inhoud van ruzies kunnen het gedrag en levenskansen van kinderen sterk beïnvloeden.

Dit blijkt uit het proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’ van kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik

Meningsverschillen zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Maar het constructief oplossen van deze conflicten is belangrijk voor de ouders EN voor de kinderen.

Lees meer
De communicatiemuur in relaties

De communicatiemuur in relaties

Herken je dit ook in de communicatie met je (ex-)partner? Wat er gezegd wordt, is niet hetzelfde wat er wordt bedoeld en wat er gehoord wordt, is niet hetzelfde wat er is gezegd.

Wij communiceren niet altijd zo eenvoudig als we zelf denken. Iedereen communiceert. Meestal met goede intenties. En toch is de communicatie helaas niet altijd even effectief. Ineffectieve communicatie is veelal gevolg én oorzaak van onbegrip, emotie en conflict. Dit kan tot allerlei problemen leiden. Een “heldere” boodschap wordt door de ander soms heel anders opgevat dan hij bedoeld is. Uit de leer van de communicatiemuur (Derveaux, De Sadeleer, 1993) blijkt dat er 5 niveaus zijn, waarbij communicatie verstoord kan raken. De ‘ruis op de lijn’, zorgt dat de ander niet zo reageert als we zelf verwachten.

Lees meer
Gescheiden. Heb ik spijt van mijn huwelijk?

Gescheiden. Heb ik spijt van mijn huwelijk?

Gescheiden. Heb ik spijt van mijn huwelijk?

Was mijn huwelijk verloren tijd?
Of ik spijt heb van mijn huwelijk, vroeg een vriendin mij laatst. Ze had zelf net haar relatie verbroken en vond het zonde van haar tijd, dat ze zo lang bij deze man was blijven hangen. Ik ben ruim 15 jaar getrouwd geweest; of ik dat niet zonde vond van mijn tijd? Ik was er even stil van. Daar had ik nog niet eerder op deze manier over nagedacht.

Ik was vooral bezig met wat ik miste. De gezelligheid van een compleet gezin. Iemand om tegenaan te praten; ’s avonds op de bank. De steun die hij me gaf bij moeilijke beslissingen. En het gemak van samen voor de kinderen zorgen; nu moest ik werkelijk overal oppas voor regelen.

De tijd die ik met mijn ex getrouwd was, had ik ook met een ander door kunnen brengen; dat is waar. Iemand waarmee ik nu misschien nog steeds samen was geweest. Is dat een reden om nu spijt te hebben van mijn huwelijk?

Lees meer
Partneralimentatie afkopen uit overwaarde woning

Partneralimentatie afkopen uit overwaarde woning

Als je gaat scheiden moeten jij en je ex-partner veel afspraken maken. Er komt veel op je af. Afspraken over de kinderen en kinderalimentatie staan dan vaak bovenaan het lijstje, vlak daarna gevolgd door financiën: de eigen woning, een nieuwe woning en eventuele partneralimentatie. In dit artikel vertel ik je meer over één van de mogelijkheden van het afkopen van de partneralimentatie; het verrekenen van de overwaarde van de eigen woning met de partneralimentatie. Sinds januari 2020 is er op dat gebied namelijk meer mogelijk dan vroeger.

Lees meer
(Her)berekenen van alimentatie

(Her)berekenen van alimentatie

Ga je scheiden en kun je wel wat hulp gebruiken bij het berekenen van alimentatie? Je kunt bij ons een zorgvuldige alimentatie berekening laten maken. Ook bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Snel, gemakkelijk en maatwerk. Wij gebruiken dezelfde berekeningssoftware als de rechters. Op basis van hun eigen Trema-normen en richtlijnen.

Lees meer
Pech in de liefde bestaat niet

Pech in de liefde bestaat niet

Pech in de liefde bestaat niet…
Nooit eerder waren er zo veel alleenstaanden in Nederland: 22 procent van de volwassenen leeft zonder partner, blijkt uit cijfers van het CBS. Natuurlijk zijn er happy singles, maar volgens Hannah Cuppen, psycholoog en auteur van het boek Liefdesbang, saboteren veel mensen de liefde zonder dat ze het zelf doorhebben.

Lees meer
Piek in echtscheidingen na corona?

Piek in echtscheidingen na corona?

Wat zal de conclusie zijn, één jaar na vandaag? Zorgde de coronacrisis en de bijbehorende lockdown ervoor dat we onze zegeningen zijn gaan tellen? Of zette het de zaken juist op scherp? Met andere woorden: zorgde de lockdown voor een babyboom? Of voor meer echtscheidingen? Mijn voorspelling: over een jaar concluderen we dat de lockdown zowel voor een babyboom als voor meer echtscheidingen heeft gezorgd.

Lees meer
Fiscaal voordeel belastingaangifte ex-partners

Fiscaal voordeel belastingaangifte ex-partners

Ex-partners komen in aanmerking voor aanzienlijke belastingvoordelen mits zij hun belastingaangiftes op de juiste manier inrichten. Zo kunnen gescheiden stellen rekening houden met aftrekposten voor partneralimentatie, hypotheekrente en advocaatkosten en kunnen zij aanspraak maken op kinderkortingen. Slim omgaan met de beëindiging van het fiscaal partnerschap kan daarbij lonen. MediationEnScheiding.nl wil ex-partners ervoor behoeden dat zij bepaalde fiscale voordelen mislopen. Ze zet daarom enkele voordelen op een rij voor gescheiden stellen en hun belastingaangifte over 2019.

Lees meer
‘Hou je vooral niet taai en huil’.

‘Hou je vooral niet taai en huil’.

Acht lessen uit ‘Het scheidboek’;
Een scheiding is een eenzaam proces, ook al krijgen heel veel stellen er vroeg of laat mee te maken. Maaike Olde Olthof, auteur van ‘Wat een scheidboek’, vertelt wat haar scheiding haar opleverde.

Lees meer
Roels sofa sessies

Roels sofa sessies

Dit is een podcast over scheiden die ik graag met je wil delen: “Roels sofa sessies”. Als jij nu in een scheiding zit, of net bent gescheiden, is er een grote kans dat je écht iets aan deze podcast zult hebben.

Roel van Velzen en zijn jeugdliefde Marloes, die samen twee zoons hebben, beëindigen na een relatie van twintig jaar hun huwelijk. In deze LINDA.podcast onderzoekt hij hoe je jezelf opnieuw kunt uitvinden na een geluksdip. Op zijn gloednieuwe bank praat hij heel open met bevriende collega’s en ‘lotgenoten’ over zware dagen, gênante momenten waar ze inmiddels om kunnen lachen, én vraagt hij of ze nog tips voor hem hebben. Natuurlijk wordt er ook muziek gemaakt. Roel ontvangt Richard Kemper, Claudia de Breij, Alain Clark, Evi Hanssen en Domien Verschuuren.

Lees meer
Indexering alimentatie 2020 2,5%

Indexering alimentatie 2020 2,5%

Begin november: tijd voor de Minister van Justitie om de alimentatie te indexeren. Maar wat is dat eigenlijk: indexering alimentatie? En op wie is het van toepassing? Wanneer gaat het in? Hoe hoog is het percentage? En mag je ervan afwijken? Allemaal vragen waar je in dit blog het antwoord op vindt!”

Lees meer
Wat zijn de geheimen van een goede relatie?

Wat zijn de geheimen van een goede relatie?

Een goede relatie vraagt geen uurtje quality time op zaterdag of seks in de agenda. Maar wat is dan wel belangrijk? Hieronder onze mediator en samengestelde gezinnen deskundige Jessica over ergernissen, over tijd maken voor jezelf en kleine dingen die van grote waarde zijn voor je relatie. “Soms is het zelfs maar een emoji sturen.”

Lees meer
Hoe regel ik mijn echtscheiding op de beste manier?

Hoe regel ik mijn echtscheiding op de beste manier?

Jaren geleden zijn wij begonnen met het toepassen en verder ontwikkelen van een nieuwe methode voor scheidingsbemiddeling; ACT in Scheiden. Doel is om het traditionele bemiddelingsproces te verbeteren door de toepassing van technieken uit Acceptance en Commitment Therapie (hierna ACT). ACT is een moderne en wetenschappelijk onderbouwde vorm van (cognitieve) gedragstherapie. Naar mijn mening regel je volgens deze methode je echtscheiding op de beste manier. De ervaringen zijn heel positief!

Lees meer
Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe snel je een scheiding kunt afronden hangt af van een aantal omstandigheden. Zo maakt het verschil of jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en of jullie minderjarige kinderen hebben of niet. Daarnaast hangt het vooral af van hoe jullie met elkaar communiceren. Als jullie – eventueel met de hulp van een mediator – nog samen afspraken kunnen maken verloopt je scheiding uiteraard sneller dan een vechtscheidingsprocedure bij de rechtbank. In dat laatste geval kan jullie scheiding zomaar een aantal jaren duren.

Lees meer
Hoe en wanneer vertel je je omgeving dat je gaat scheiden?

Hoe en wanneer vertel je je omgeving dat je gaat scheiden?

Als jullie hebben besloten om te gaan scheiden, zullen jullie dat op enig moment aan jullie omgeving moeten vertellen. Dat zijn uiteraard steeds weer moeilijke momenten, waar je vast tegenop ziet. Als jullie kinderen hebben is het gesprek met hen het allerbelangrijkst. Het is essentieel dat jullie dat gesprek goed voorbereiden en écht samen voeren. Elders op deze site vind je daarvoor goede tips. Maar wanneer en hoe vertel je het aan de rest van je omgeving?

Lees meer
Dit is wat er in 2020 verandert voor een scheiding

Dit is wat er in 2020 verandert voor een scheiding

Alimentatie is misschien wel het moeilijkste gespreksonderwerp tijdens een echtscheiding. En om het nog moeilijker te maken verandert de wetgeving over partneralimentatie per 1 januari 2020 ook nog eens. Jan is scheidingsmediator en helpt ouders om samen goede afspraken te maken. Hij ziet veel onrust door deze nieuwe wet en legt daarom graag uit hoe het zit met kinder- en partneralimentatie. Dit is wat er verandert voor scheiden in 2020.

Lees meer
Hoe vertel je een kind dat jullie gaan scheiden?

Hoe vertel je een kind dat jullie gaan scheiden?

Het moment waarop je de kinderen moet vertellen dat jullie gaan scheiden zal waarschijnlijk één van de moeilijkste momenten van je leven worden. Waarschijnlijk zie je er tegenop. Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Je wilt je kinderen geen pijn doen, maar dat is in deze situatie onvermijdelijk. De vraag, ‘hoe vertel je een kind dat je gaat scheiden’, wordt mij dan ook heel vaak gesteld.

Lees meer
Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden…

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden…

Het besluit om te scheiden neem je niet zomaar. Aan dit besluit gaat vaak een lange periode van proberen, twijfelen, worstelen, wikken, wegen, verdriet en onzekerheid vooraf. En als je de knoop dan eenmaal hebt doorgehakt, komen er nog meer moeilijke momenten. Je moet je het aan je partner gaan vertellen. Een terechte vraag dus: ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?’

Lees meer
Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.