Het onterfde kind

In steeds meer testamenten is sprake van onterving van een kind. Bijvoorbeeld als er sprake is van samengestelde gezinnen. Het is ingrijpend en het kan veel vragen oproepen…

Lees meer